Kasvatus- ja ohjausala

Oletko luova, yhteistyökykyinen ja sinulla on kehittämisideoita, joita haluat viedä toteutukseen työpaikallasi? Haluat olla vahvempi osa työpaikkasi osaamisverkostoa?

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnossa pääset rakentamaan ja kehittämään uutta toimintamallia työpaikallesi yhteistyössä muiden kanssa. Saat lisää ammattitaitoa ja osaamista kehittämistoimintaan ja samalla kehität omaa asiantuntijuuttasi.
Kenelle?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja on tarkoitettu alalla työskenteleville koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille tai muille kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella.

Koulutukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla alan työpaikka jossa työskentelet vähintään 25 tuntia viikossa.


Koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnonosa:

Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä, 60 osp

 • kehittämistyön prosessin ohjaaminen
 • ammatillinen viestintä äidinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä eri työtehtävissä
 • oman alan kansainvälinen, valtakunnallinen ja alueellinen tutkimus- ja kehittämishankkeet
 • taustatiedon kerääminen kehittämissuunnitelman laatimiseksi
 • kehittämiskohteen nimeäminen ja perustelu
 • kehittämissuunnitelman laatiminen
 • oppivan yhteisön toimintakulttuurin edistäminen

Valinnaiset tutkinnonosat joista valitaan kaksi:

Kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen 60 osp

 • vuorovaikutusmenetemät kasvatus- ja ohjaustyössä
 • menetelmät ja välineet mm. kysymyspatteristo, haastattelurungot, lomakkeet, puheeksiotto, keskustelua aktivoivat kuvat ja luovan ilmaisun välineet
 • ohjaustyön työskentelyvaiheet
 • tutkimustieto
 • kehittämispainopisteiden valinta

Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä 60 osp

 • kehittämisprosessin suunnittelu ja käynnistäminen työympäristössä
 • kehittämistyön menetelmät ja niiden soveltaminen
 • kehittämisprosessisin ohjaaminen
 • osallisuuden edistäminen kehittämisprosessissa

Käytännön toteutus

Teoriaopetus järjestetään verkkototeuksena. Lisäksi koulutukseen kuuluu oppimistehtäviä ja mahdollisesti joitakin lähiopetuspäiviä Herttoniemen toimipisteessä (Lämmittäjänkatu 2A). Työpaikalla oppiminen tapahtuu oman työpaikkaohjaajasi ohjauksessa ja näytöt teet omalla työpaikallasi.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeutuessa sinulla pitää olla koulutukseen sopiva työpaikka. Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo

Koulutuksen tiedot

21.01.2021 - 22.12.2021

Viimeinen hakupäivä 31.12.2020

verkko

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen