Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Ohjaajan työ on vastuullista, kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa. Työn lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä eri-ikäisten kehitysvammaisten kodeissa, avustaa ja ohjata opinnoissa, työpaikoissa ja palveluiden käytössä.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä kehitysvammaisten parissa. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutuksena jo alalla työskenteleville.


Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (50 osp)

 • Koulutuksen aloitus ja näyttöprosessi
 • Laatukriteerit kehitysvamma-alan yksiköissä
 • Lainsäädännön huomioon ottaminen, palvelujärjestelmän käyttäminen ja palveluohjaus
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Vammaisuuskäsitykset (yhteiskunnallinen, lääketieteellinen, psykologinen, kasvatuksellinen, vuorovaikutuksellinen ja ihmisoikeudellinen)
 • Kehitysvammatietous ja yksilökeskeinen toimintatapa
 • Kehitysvammaisen omien valintojen ja päätösten tekemisen tukeminen
 • Kehitysvammaisen henkilön terveyden tukeminen
 • Haastavat tilanteet ja kehitysvammaisen henkilön turvallisuuden edistäminen
 • Laadunarviontimenetelmät ja asiakkaan ja läheisen tukeminen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (50 osp)

 • Ympäristön merkitys kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn edistämisessä
 • Toimintatapojen tunnistaminen ja ICF 2001 –luokitus
 • Oppimisen ja ohjaamisen periaatteet ja merkitykset arjen itsenäisen elämän tukemisessa.
 • Ohjaaminen ja sosiaalisen tuen tarjoaminen
 • Perheen ja läheisten kanssa toimiminen
 • Ympäristön merkitys ja hyvinvointiteknologia
 • Motoristen taitojen tukeminen
 • Aisti- ja liikuntavammoissa tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Palveluiden ja hoidon suunnittelun lakisääteisen perusta
 • Yksilökeskeinen suunnittelu, asiakkaan vahvuudet
 • Asiakassuunnitelmien laadinta, dokumentointi

Vuorovaikutus ja kommunikointi (30 osp)

 • Kielitietoinen vuorovaikutus
 • Itsemääräämisoikeus
 • Aistien merkitys
 • Aistiherkkyydet, näkö- ja kuulovamma sekä muut aistivammat

Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (20 osp)

 • Läheisten rooli osana kehitysvammaisen henkilön elämää
 • Vanhemmuuden tukeminen ja perheen elämänkaaren vaiheet
 • Eri kulttuureista tulleiden ja monikulttuuristen perheiden kanssa toiminen
 • Oma toiminta läheisten ja kehitysvammaisen henkilön ja omaisten keskinäisen yhteyden tukemisessa
 • Hoidon, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen suunnitelmien säännöllinen arviointi vanhempien ja työyhteisön kanssa

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan verkko/monimuoto koulutuksena Tikkurilan toimipisteessä. Lähiopetuspäiviä on kymmenen. Ennen jokaista lähipäivää tulee verkkomateriaalia ja ennakkotehtäviä.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun ja tarvittaessa kielitestiin Tikkurilan toimipisteessä. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse.

Haastattelupäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Huom! Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.

Koulutuksen opiskelijamaksu on 450€ ja sen voi maksaa erissä.

Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo

Koulutuksen tiedot

02.11.2020 - 21.12.2021

Viimeinen hakupäivä 01.11.2020

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen