Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Tule kehittämään omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi työvalmentajaksi tai vammaisalan eritysohjaajaksi.

Vammaisten erityisohjaajana edistät autismin kirjon henkilöiden ja vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Työvalmentajana olet työelämäasiantuntija ja tuet asiakkaan työ- ja toimintakykyä työvalmennussuunnitelman mukaisesti.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ohjaavat työelämän eri vaiheissa olevia henkilöitä.


Koulutuksen sisältö

Työvalmentajan osaamisala, tutkinnon osat:

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
  • Työvalmennus asiakasprosessissa
  • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa

Valinnainen tutkinnon osa (valitse toinen)

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen

TAI

Vammaisalan eritysohjaajan osaamisala, tutkinnon osat:

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Käytännön toteutus

Opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, pienryhmätapaamisia, oppimista omalla työpaikalla työpaikkakouluttajan tukemana sekä näytöt. Lähitapaamisia on yhteensä 10 joista osa klo 8.30-15.30 ja lisäksi osa toteutetaan verkkoluentoina klo 18-20.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on työpaikka kehitysvamma- tai ohjausalalla, esim. työpajat tai työtoiminta.

Kysy työnantajaltasi halukkuutta kouluttaa sinut oppisopimuksella. Ota työnantajasi kanssa yhteys Leena Sihvoseen:

Leena Sihvonen, asiakasvastaava puh. 0400 563 714 leena.sihvonen@careeria.fi

Koulutuksen tiedot

09.04.2019 - 24.06.2020

Viimeinen hakupäivä 31.03.2019

Porvoo Ammattitie 1

oppisopimuskoulutus

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen