Liiketoiminnan ammattitutkinto - liiketoiminnan palveluiden osaamisala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, ent. sihteerin ammattitutkinto

Sihteerin ammattitutkinto

Kasvata osaamistasi sihteeri- ja assistenttityössä! Osaava sihteeri-assistentti toimii avainroolissa organisaatiossa, tuoden tehokkuutta ja varmuutta organisaation eri toimintoihin. Saat koulutuksesta näkökulmia ja työkaluja sekä valmiuksia nopeasti muuttuvaan työympäristöön.

Tervetuloa hakeutumaan Careerian järjestämään sihteereille ja assistenteille suunnattuun koulutukseen. Koulutuksen myötä suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnon (entinen sihteerin ammattitutkinto). Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Koulutus on jo alkanut, mutta mukaan mahtuu vielä. Hae hakulinkin kautta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sihteerin tai assistentin tehtävissä jo toimiville, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa.

Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa.


Koulutuksen sisältö

Sihteereille ja assistenteille suunnattu liiketoiminnan palveluiden osaamisala on osa liiketoiminnan ammattitutkintoa. Tutkinto rakentuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen sekä kahdesta valinnaisesta osasta Assistentti- ja sihteerityön palvelut ja Liiketoiminnan tukipalvelut.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla tulee olla työsopimus vähintään koulutuksen ajaksi ja min. 25 tuntia töitä viikossa. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutus koostuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lähiopetuksesta. Jokaiselle koulutukseen osallistujalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Osaaminen osoitetaan omassa työssä tehtävissä näytöissä, nämä osaamisen osoittamistavat suunnitelmaan yksilöllisesti yhdessä vastuukouluttajan kanssa. Vastuukouluttaja suunnittelee opiskelijan kanssa, minkä tutkinnon osan ja millaista osaamista näytössä on tarkoitus osoittaa ja minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan.

Lähiopetuspäiviä on 10-15 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 6-14 kk sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät pidetään arkisin klo 9.00 - 15.00 välillä.

Koulutus toteutetaan Careerian (ent.Point Collegen ja Edupolin) tiloissa Hevosenkengänkatu 2 ja Ammattitie 1 Porvoo.

Tutkinnon suoritettuasi saat tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/


Koulutukseen hakeminen

Työpaikaltasi tarvitset mukaan vähintään yhden henkilön, joka toimii sparraajanasi ja arvioi osaamistasi. Mieti vaihtoehtoisia arvioijia ennen vastuukouluttajan kanssa sovittua henkilökohtaista tapaamista.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa • eri sähköisiin työvälineisiin ja –kanaviin • asiakirjastandardeihin • asiakaspalvelun prosesseihin ja laatuun • tietoturva- ja –suoja-asioihin • kielenhuoltoon ja viestintään.

Koulutuksen tiedot

26.03.2019 - 29.05.2020

Viimeinen hakupäivä 30.04.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen