Sinustako ulkomaankaupan ammattilainen?

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Koulutuksen avulla syvennät taitojasi ja osaamistasi. Samalla suoritat Liiketoiminnan ammattitutkinnon (entinen Ulkomaankaupan ammattitutkinto). Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset taidot alalla työskentelyyn sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa.

Tule hankkimaan lisää työkaluja alan työtehtävissä toimimiseen - ja hanki myös todistus osaamisestasi!
Kenelle?

Koulutus soveltuu kansainvälistä kauppaa - tuontia tai vientiä - käyvien yritysten sekä huolinta- ja kuljetusalan yritysten eri tehtävissä toimiville.

Tutkinto soveltuu esimerkiksi osto- ja myyntihenkilöstölle, ulkomaankaupan assistenteille, logistiikkakoordinaattoreille, huolitsijoille, huolinta- assistenteille, liikkeenhoitajille, tuonti- ja vientilaskuttajille.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi, siksi hakijoilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkinnon suorittaminen onnistuu erinomaisesti myös perehdytyksenä uusiin huolinnan tai ulkomaankaupan assistentin työtehtäviin!

Tutkinnon osat - näistä valitset ne kaksi jotka ovat sinulle soveltuvimmat:

  • Hankintasopimuksen toteuttaminen
  • Huolintatoimeksiantojen hoitaminen
  • Kansainvälisen kaupan assistentin tehtävissä toimiminen
  • Tullaustoimenpiteet EU:n ulkokaupassa ja toimenpiteet EU:n sisäkaupassa
  • Vientikauppasopimuksen toteuttaminen
  • Projektinhallinta

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä lähiopetusta, oppimistehtäviä, ohjattua etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopetuspäiviä on 7-10, minkä lisäksi monimuotoista opiskelua verkossa ja itsenäisesti. Koulutus kestää 8–12 kk sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkinnon perusteissa esitetty ammattitaito arvioidaan näytöissä, joissa tutkinnon suorittaja osoittaa kattavasti osaamisalan tehtävien edellyttämän ammatillisen osaamisen. Näytöt järjestetään aidossa työympäristössä, eli osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa työtehtävissä.


Koulutukseen hakeminen

Hae koulutuksen hakulomakkeella.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Oppisopimusrahoitteisena koulutus on opiskelijalle sekä hänen työnantajalleen maksutonta, omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 450 €. Kysy meiltä lisää rahoituksesta!

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. tukee jäsenyritystensä koulutusta myöntämällä stipendejä koulutukseen. Lisätietoja stipendien hakemisesta saat osoitteesta www.huolintaliitto.fi. Huom. Stipendi pitää hakea ennen opintojen aloittamista.

Ammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea myös Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä. Tästä löydät lisätietoa osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450,00 EUR

   Print

Hae koulutukseen