Assistentin/Sihteerin työtehtäviin?

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan palveluiden osaamisala

Edupoli koulutukset

Kasvata osaamistasi sihteeri- ja assistenttityössä! Osaava sihteeri-assistentti toimii avainroolissa organisaatiossa, tuoden tehokkuutta ja varmuutta organisaation eri toimintoihin. Saat koulutuksesta näkökulmia ja työkaluja sekä valmiuksia nopeasti muuttuvaan työympäristöön.

Tervetuloa hakeutumaan Careerian järjestämään sihteereille ja assistenteille suunnattuun koulutukseen. Koulutuksen myötä suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnon (entinen sihteerin ammattitutkinto). Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.
Kenelle?

Koulutus sopii Sinulle, joka haluat työskennellä vaihtelevissa ja monipuolisissa assistentin tai sihteerin työtehtävissä.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu 150:stä osaamispisteestä (osp). Pakollinen osa on kaikille Liiketoiminnan ammattitutkinnon opiskelijoille yhteinen. Valinnaiset tutkinnon osat valitaan sen mukaan, mitä työtehtäviä pääsee omassa työssään toteuttamaan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää tutkintoa vastaavaa työpaikkaa (rahoitusmuotona oppisopimus, lisätietoja oppisopimuksesta https://www.oppisopimus.fi/) tai työssä tapahtuvan oppimisen paikkaa koko koulutuksen ajaksi (rahoitusmuotona VOS / koulutussopimus, palkaton harjoittelu).

Esimerkki tutkinnon sisällöstä (150osp):

  1. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (pakollinen kaikille) 30 osp
  2. Assistentti- ja sihteerityön palvelut 60 osp
  3. Liiketoiminnan tukipalvelut 60 osp

Käytännön toteutus

Koulutuksen kesto, opintojaksojen sisältö ja määrä räätälöidään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti aikaisempi työ- tai opiskelukokemus huomioiden. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti verkossa ja/tai lähiopintoina. Koulutuksen aikana on mahdollista opiskella tai kerrata mm. seuraavia aiheita: Asiakaspalvelu, Asiakaspalvelukielet, Työvälineohjelmien käyttö, Asiakirjatuotanto, Kielenhuolto, Kokouspalvelut, Matkojen ja tilaisuuksien suunnittelu.

Opiskelumaksu 450 euroa on mahdollista maksaa neljässäkin erässä.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Aloittaa voi joustavasti. Seuraavat aloitukset:

  • 3.4.2019
  • 2.9.2019
  • 28.10.2019

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku - aloita kun sinulle sopii! Joustavassa aloituksessa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450,00 EUR

   Print

Hae koulutukseen