Markkinointiviestinnän ammattilaiseksi

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Pidetty markkinointiviestinnän ammattitutkinto sulautui 1.1.2019 osaksi uutta Liiketoiminnan ammattitutkintoa. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan opiskelija toteuttaa markkinointiviestinnän toimeksiannon myynnin ja asiakaspalvelun erilaisissa tehtävissä. Hän osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa toimeksiantajan liiketoimintaa tukevia markkinointitoimenpiteitä ja tapahtumia. Lisäksi opiskelija voi valita myyntiä tukevien esillepanojen toteutuksen tai tapahtumatuotannon.
Kenelle?

Uusi tutkinto soveltuu monialaisiin asiakaslähtöisiin markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiville kuten markkinointiassistenteille, myyjille, tapahtumakoordinaattorille ja yrittäjille.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto sisältää yhden pakollisen tutkinnon osan; liiketoiminnan tehtävissä toimiminen ja kaksi vapaavalintaista tutkinnon osaa.Opinnot suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.


Käytännön toteutus

Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus ja opitun soveltaminen omassa työssä tai harjoittelupaikassa. Koulutus sisältää 8 - 12 lähipäivää, joita on pääsääntöisesti kaksi päivää kuukaudessa. Lähipäivät ovat arkisin klo 9-16. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena (maksuton, kysy oppisoimuspaikkaa oman alueesi oppisopimustoimistosta) tai omaehtoisena, jolloin hinta on 450 euroa.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen www.careeria.fi -verkkosivujen kautta.

Koulutuksen tiedot

04.03.2020 - 06.03.2021

Viimeinen hakupäivä 04.03.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 450,00 EUR

   Print

Hae koulutukseen