Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto -Merkonomi

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyväät eväät tulevaisuuteen!

Tutkinnon tavoitteena on, että sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralle eteenpäin. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi. Mikäli oppisopimuksen ehdot eivät täyty, esim työtunteja on 20h/viikko sinulla on mahdollista opiskella omaehtoisesti.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka nimellinen laajuus on 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa.

Tutkinnossa pääset oppimaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita, esimerkiksi

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen *yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718932/ops/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä, jolloin osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi.

Tutkinnon muodostuminen Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat yhteensä 90 osp

 • Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
 • Finanssipalvelut 30 osp
 • Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
 • Kirjanpito 30 osp
 • Laskutus ja reskontra, 15 osp
 • Logistiikkapalvelut 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
 • Myynti 30 osp
 • Palkanlaskenta 30 osp
 • Palvelumuotoilu 15 osp
 • Projektissa toimiminen 15 osp
 • Tapahtumatuotanto 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Osa aikaisemmin suoritetusta tutkinnosta tai * opintoja tukevia opintoja ( esim. Ammattikorkeakoulu)

Ytot yhteiset tutkinnon osat 25 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Mikäli sinulla on lukio suoritettu tai nuorisopuolelta perustutkinto, sinulla on osittain osaaminen näistä tai osaaminen on voinut tulla työn kautta.

Tutkinnon saat eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi.

Careerian vastuukouluttaja on opinnoissa tukena sekä työpaikalta työpaikkaohjaaja ( usein lähin esimies). Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Pääsyvaatimukset: Työpaikka; esim. myyjänä, visualistina, yrittäjänä, assistenttina, sihteerinä. Ei aikaisempaa kaupallista ylempää tutkintoa ( tradenomi, ekonomi) Sujuva suomen kielen taito (B 2.1).

Oppisopimuskoulutus. Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.

Omaehtoinen koulutus. Tämä sopii sinulle, jos työtunteja työsopimuksessa on esim. 20h/viikko eli oppisopimusta ei voida solmia. Tutkinnon suorittamiseksi tulee olla paikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu. Careeria valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.

Oppisopimusasioiden tiedustelut: Helena Koivisto Varia 043 825 7502 helena.koivisto@vantaa.fi

Koulutuksen tiedot

22.05.2019 - 22.05.2021

Viimeinen hakupäivä 10.05.2019

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen