Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen!

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralle eteenpäin. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomin suorittaminen. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnossa pääset oppimaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita, esimerkiksi

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa. Osaamistasi kehität monipuolisesti työelämässä ja Careeriassa tutkintokoulutuksessa. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutuksen aloitus on kaksipäiväinen, aloituspäivät ovat 19.-20.11.2019 klo 9.00-16.00 Careeriassa, Helsingin Herttoniemen toimipisteessä. Tutkintokoulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta ( noin 80 %) omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa.

Oppisopimusta tehdessä laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma yhdessä sinun, työnantajasi, Careerian kouluttajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi, koulutus ja työkokemus sekä mahdolliset oppimisen haasteet. Tutkinnon osien valinnan jälkeen suunnitellaan, mitä osaamista niihin hankit työpaikalla sekä lähiopintojen tai verkko-opintojen avulla. Suunnitelman perusteella määritellään opintojen kesto. Osaamisesi osoitat näytöissä tutkinnon osittain aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi. Careerian vastuuopettaja on opinnoissasi tukena. Työpaikalta työpaikkaohjaaja (usein lähin esimies) ohjaa käytännön työtehtäviä ja suunnittelee kanssasi näyttöjä. Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua.

Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Sinulla on sujuva suomen kielen taito (B 2.1) sekä peruskoulu tai vastaavat tiedot. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi. Työpaikkasi soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen kartoitetaan oppisopimusta tehdessä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijavalinnat tekee se oppisopimuskeskus, joka tekee sinun ja työnantajasi kanssa oppisopimuksen.

Koulutuksen tiedot

19.11.2019 - 31.12.2021

Viimeinen hakupäivä 30.11.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen