Merkonomi, verkossa

Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi antaa hyvät tiedot ja taidot tulevaisuuteen. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu pääosin verkon kautta antaa opinnoille ihan uusia mahdollisuuksia.
Kenelle?

Koulutus soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, jotka haluavat kehittyä työssään.


Koulutuksen sisältö

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • kirjastopalveluissa toimiminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/rakenne


Käytännön toteutus

Opinnot ovat pääosin eri tavoin toteutettuja verkko-opintoja. Mukana on itseopiskeltavaa verkkomateriaalia, ryhmätöitä, verkkoluentoja sekä myöskin erilaisia oppimistehtäviä. Verkko-opinnot vaativat sinulta toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden sekä kokeiluhalua erilaisiin verkkosovelluksiin. Meiltä saat tarvittaessa webkameran ja kuulokkeet/mikin lainaksi opintojen ajaksi. Sinun ei tarvitse olla tietotekniikan mestari opintoja aloittaessasi. Sovellusten käyttöön on ohjeet ja opastamme niissä.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa jokaisella opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä käydään läpi aiemmin hankittu osaaminen, mitä osaamista tarvitset tutkinnon suorittamiseksi, miten työssäoppiminen totetuu ja sekä mitä osioita tutkintoon kuuluu.

Omaehtoinen koulutus eli valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva koulutus (vos): Tämä koulutusmuoto ei ole sidottu työpaikkaan. Tutkinnon saamiseksi tulee kuitenkin olla harjoittelu/työpaikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu.

Oppisopimuskoulutus: Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.

Hakijapäivät:

4.11. 11.11. 8.1.2020 9.1. 27.1. 28.1. 24.2.

Aloituspäivät:

18.11. Helsinki 25.11. Porvoo 20.1. 2020 Helsinki 21.1. Porvoo 3.2. Porvoo 10.2. Vantaa 9.3. Helsinki

Liiketalouden opinnot siis kiinnostavat ja toteutustapa?

Hae Merkonomiksi verkossa -koulutukseen!

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Verkossa

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen