Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Vai tarvitsetko nykyisessä työssäsi kenties uudenlaista osaamista täydentääksesi aiemmin suorittamaasi tutkintoa?

Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen.
Kenelle?

Tutkinnon tai sen osien suorittaminen soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralla eteenpäin.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa tai työharjoittelupaikkaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamiseksi käytännön työtehtävissä.


Koulutuksen sisältö

Koko tutkinnon suorittamisen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Oman työ- ja elämäntilanteesi mukaan voit suorittaa myös vaikka vain yhden tutkinnon osan, jonka avulla laajennat osaamistasi esimerkiksi nykyisten työtehtäviesi mukaan.

Koulutuksen tavoitteena on Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomin suorittaminen. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnossa pääset oppimaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita, esimerkiksi

Asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu

Kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontra

Projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

Henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut

Finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen

Yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti. Osaamistasi kehität monipuolisesti työelämässä ja Careeriassa tutkintokoulutuksessa. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutuksen aloitus on kaksipäiväinen, aloituspäivät ovat 9.-10.3.2020 Careeriassa, Helsingin Herttoniemen toimipisteessä. Tutkintokoulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta ( noin 80 %) omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa.

Omaehtoinen koulutus eli valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva koulutus (vos): Tämä koulutusmuoto ei ole sidottu työpaikkaan. Tutkinnon suorittamiseksi tulee kuitenkin olla harjoittelu-/työpaikka, jossa opiskelija oppii tutkinnon osien mukaisia työtehtäviä myös aidoissa työtehtävissä työelämässä.

Oppisopimuskoulutus: Opiskelija hankkii itse liiketoiminnan perustutkintoon soveltuvan työpaikan. Oppisopimustyönantaja voi olla myös nykyinen työpaikkasi, mikäli työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon suorittamiseen. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.


Koulutukseen hakeminen

Hakijat osallistuvat hakijapäivään ja opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Hakijapäivä: 24.2.2020 klo 9-14 Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A (Herttoniemi)

Jätä hakemus koulutukseen heti! Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä tai hakuajan umpeuduttua.

Koulutuksen tiedot

09.03.2020 - 09.03.2022

Viimeinen hakupäivä 20.02.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen