Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Puuttuuko sinulta tutkinto? Vai tarvitsetko nykyiseen työhösi kenties uudenlaista osaamista ja päivitystä aiemmin suorittamaasi tutkintoon?

Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen!

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtävissä. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka tulevat työskentelemään/työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta tai siirtyä uralla eteenpäin. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa/työharjoittelupaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus/koulutussopimus.

Sinulla on sujuva suomen kielen taito (B 2.1) sekä peruskoulu tai vastaavat tiedot.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomin suorittaminen. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnossa pääset oppimaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja asioita, esimerkiksi: asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu, kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen, projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut, finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen sekä yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa tai työssäoppimispaikan mukaisesti. Osaamistasi kehität monipuolisesti työelämässä ja Careeriassa tutkintokoulutuksessa.

Oman työ- ja elämäntilanteesi mukaan voit suorittaa myös vaikka vain yhden tutkinnon osan, jonka avulla laajennat osaamistasi esimerkiksi nykyisten työtehtäviesi mukaan.

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutuksen aloituspäivä on 16.3.2020 klo 9.00 Careeriassa, Porvoon Hevosenkengänkadun toimipisteessä.

Tutkintokoulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on arkipäivisin klo 8.30 – 14.30. Koulutuksen kesto on n. 2 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa.

Opintosi henkilökohtaistetaan eli jo mahdollisesti aiemmin hankittua osaamistasi tunnistetaan siten, ettei sinun tarvitse uudestaan opiskella asioita, joita jo osaat. Opintojasi voit tehdä kokonaan verkossa, osittain verkossa tai osallistumalla lähiopetukseen. Tutkinnon osien valinnan jälkeen suunnitellaan, mitä osaamista niihin hankit työpaikalla/työharjoittelupaikalla sekä lähiopintojen tai verkko-opintojen avulla. Suunnitelman perusteella määritellään opintojen kesto.

Osaamisesi osoitat näytöissä tutkinnon osittain aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikalla/työharjoittelupaikalla. Careerian vastuuopettaja on opinnoissasi tukena. Työpaikalta työpaikkaohjaaja (usein lähin esimies) ohjaa käytännön työtehtäviä ja suunnittelee kanssasi näyttöjä. Oppisopimuksella opiskelevan yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Omaehtoinen koulutus eli valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva koulutus (vos): Tämä koulutusmuoto ei ole sidottu työpaikkaan. Tutkinnon suorittamiseksi tulee kuitenkin olla harjoittelu-/työpaikka, jossa opiskelija oppii tutkinnon osien mukaisia työtehtäviä myös aidoissa työtehtävissä työelämässä.

Oppisopimusta tehdessä huomioidaan aiempi osaamisesi, koulutus ja työkokemus sekä mahdolliset oppimisen haasteet henkilökohtaisen suunnitelman avulla. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi. Työpaikkasi soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen kartoitetaan oppisopimusta tehdessä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Hakijat osallistuvat hakijapäivään ja opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Seuraava hakijapäivä: 2.3.2020 Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Hae koulutukseen heti, niin saat oman haastatteluajan tietoosi hakutoimistosta!

Koulutuksen tiedot

16.03.2020 - 31.05.2022

Viimeinen hakupäivä 02.03.2020

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen