Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Tarvitsetko nykyisessä työssäsi kenties uudenlaista osaamista täydentääksesi aiemmin suorittamaasi tutkintoa? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen!

Voit opiskella teoriaopinnot lähiopetuspäivissä Vantaalla tai Helsingissä tai käydä osan ajasta ja paikasta riippumatta verkossa. Työssäoppimisen suoritat omalla työpaikallasi tai työharjoittelussa. Tutkinto suoritetaan näyttönä, jolloin näytät käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.
Kenelle?

Opintojen tarkoitus on oppia uutta ja kehittää omaa osaamistasi! Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät tai ovat aloittamassa työskentelyn markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston erilaisissa tehtävissä.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, on työelämän arvostama tutkinto. Kielitaito vaatimus on sujuva suomen kielen taito (B2.1)


Koulutuksen sisältö

Jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta ja elämäntilanne, jokaisen opiskelijan opinnoista tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen: millaista osaamista opiskelija tarvitsee Careeriasta ja työpaikalta/työelämäoppimispaikasta sekä miten osaamista hankitaan valittuihin tutkinnon osiin. Myös mahdolliset tukitoimet selvitetään (oppimisvaikeudet). Tätä Henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelmaa kutsutaan HOKSiksi. Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta, opintojen ajan ja aina näyttöihin asti.

Kun HOKS on tehty, on myös opintojesi kesto selvillä. Koulutuksen kesto on hyvin yksilöllinen, usein koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Oman työ- ja elämäntilanteesi mukaan voit suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jonka avulla laajennat osaamistasi esimerkiksi nykyisten työtehtäviesi mukaan.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp

Tutkinnossa on pakollisia tutkinnon osia kolme: Asiakaspalvelu 20 osp, Tuloksellinen toiminta 20 osp, Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaisia osiot valitaan osaamistarpeen mukaan esimerkiksi

Kaupan alalle: myynti 30 osp, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, palvelumuotoilu 15 osp ja tapahtumatuotanto 15 osp

Yrityspuolen asiakkuuksien hoitoon/myyntiin: Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, projektissa toimiminen 15 osp, palvelumuotoilu 15 osp

Kaupungin, järjestöjen työtehtäviin: asiakkuuksien hoitaminen 30 osp, henkilöstön tukipalvelut 15 osp, laskutus ja reskontran hoitaminen 15 osp, tapahtumatuotanto 15 osp, palvelumuotoilu 15 osp

Taloushallinnon tehtävät: Kirjanpito 30 osp, laskutus ja reskontra 15 osp, tilinpäätöskirjaukset 15 osp, projektissa toimiminen TAI palkanlaskenta 30 osp, kirjanpito 30 osp, laskutus ja reskontra 15 osp, henkilöstön tukipalvelut 15 osp

Yrittäjän polku: yritystoiminnan suunnittelu 15 osp, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, Myynti tai asiakkuuksien hoitaminen 30 osp, palvelumuotoilu 15 osp

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan aiemmin suoritetusta tutkinnosta tai suorittaa toisesta tutkinnosta tutkinnon osan.

Ytot eli yhteiset opinnot yhteensä 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp. Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

  • mikäli sinulla on lukio suoritettu tai ammatillinen tutkinto nuorisopuolelta olet ytot jo pääosin suorittanut.

Tutkinnon osien sisältöihin pääset tarkemmin tutustumaan täällä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat


Käytännön toteutus

Koulutuksen teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta ja verkko-opetuksesta. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16.

Osaamista eli ammattitaitoa opit omalla työpaikalla/työharjoittelupaikassa. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä, jolloin osoitat osaamisesi aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi / työharjoittelupaikalla. Careerian vastuukouluttaja on opinnoissa tukena sekä työpaikalta työpaikkaohjaaja (usein lähin esimies). Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan yhdessä Careerian kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on työntekijän ja työpaikan osaamisen kehittäminen joustavasti ja käytännönläheisesti. Oppisopimuskoulutus alkaa opiskelijan yksilöllisten tarpeiden sekä työnantajan tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittamisesta. Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa vähintään 25 h. Työpaikalle maksetaan koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta.

Omaehtoinen koulutus sopii sinulle, jos työtunteja työsopimuksessa on esim. 20h/viikko eli oppisopimusta ei voida solmia. Voit suorittaa työssäoppimisen ja näytöt myös työharjoittelussa. Tutkinnon suorittamiseksi tulee aina olla työ/harjoittelupaikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu ja osaaminen tuodaan esille.

Voit hakea valtion opintotukea tietyin edellytyksin. Sinulla voi olla mahdollisuus saada myös muuta tukea opintoihisi. Lisätietoja opintotuista saat Kelasta. Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta saat TE-toimistosta.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus pian!

Koulutuksen tiedot

04.09.2020 - 31.05.2022

Viimeinen hakupäivä 10.08.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen