Merkonomiksi verkossa

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomin verkkokoulutus antaa opinnoille uusia mahdollisuuksia

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta kiinnostusta tai osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Tarvitsetko nykyisessä työssäsi kenties uudenlaista osaamista täydentääksesi aiemmin suorittamaasi tutkintoa? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu pääosin verkon kautta antaa opinnoille ihan uusia mahdollisuuksia.
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketoiminnan alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneet aloittamaan työskentelyn markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston erilaisissa tehtävissä.

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, on työelämän arvostama tutkinto. Koulutukseen voit hakeutua peruskoulupohjaisella ja ylioppilaspohjaisella todistuksella. Kielitaito vaatimus on sujuva suomen kielen taito (B2.1)


Koulutuksen sisältö

Jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta ja elämäntilanne, joten jokaisen opiskelijan opinnoista tehdään aina yksilöllinen suunnitelma. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen: millaista osaamista opiskelija tarvitsee Careeriasta ja työpaikalta/työelämäoppimispaikasta sekä miten osaamista hankitaan valittuihin tutkinnon osiin. Myös mahdolliset tukitoimet selvitetään (oppimisvaikeudet). Tätä Henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelmaa kutsutaan HOKSiksi. Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta, opintojen ajan ja aina näyttöihin asti.

Kun HOKS on tehty, on myös opintojesi kesto selvillä. Koulutuksen kesto on hyvin yksilöllinen, usein koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Oman työ- ja elämäntilanteesi mukaan voit suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jonka avulla laajennat osaamistasi esimerkiksi nykyisten työtehtäviesi mukaan.

Tulevalla tutkinnon suorittajalla tulee olemaan asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

  • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
  • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
  • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
  • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
  • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
  • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/rakenne


Käytännön toteutus

Opinnot ovat pääosin eri tavoin toteutettuja verkko-opintoja. Mukana on itseopiskeltavaa verkkomateriaalia, ryhmätöitä, verkkoluentoja sekä myöskin erilaisia oppimistehtäviä. Verkko-opinnot vaativat sinulta toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden sekä kokeiluhalua erilaisiin verkkosovelluksiin. Sinun ei tarvitse olla tietotekniikan mestari opintoja aloittaessasi. Sovellusten käyttöön on ohjeet ja opastamme niissä.

Rahoitukset: Omaehtoinen koulutus eli valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva koulutus (vos): Tämä koulutusmuoto ei ole sidottu työpaikkaan. Tutkinnon saamiseksi tulee kuitenkin olla harjoittelu-/työpaikka, jossa työelämässä oppiminen tapahtuu.

Oppisopimuskoulutus: Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.

Careerian vastuukouluttaja on opinnoissa tukena sekä työpaikalta työpaikkaohjaaja (usein lähin esimies). Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvan haun kautta seuraavasti:

Koulutuksen hakijapäivä on 7.12.2020

Koulutuksen aloituspäivä on 18.1.2021

Tervetuloa Careeriaan!

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Verkossa

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen