Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto

Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, liikenteen tai julkisen sektorin palveluksessa, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten logistiikkakeskuksissa. Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoa, asiakaspalvelu- sekä yhteistyötaitoja. Työn hektisyys edellyttää varastonhoitajalta huolellisuutta ja vastuullisuutta.  Varastonhoitajan koulutus antaa perusvalmiudet toimia monipuolisissa varastointi- ja logistiikka-alan tehtävissä. Koulutus antaa yleiskäsityksen logistiikka-alasta sekä varastoalan eri työtehtävistä. Työtehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä, pakkaamista ja lähettämistä sekä mahdollisesti autojen kuormausta. Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista, inventointiin ja saldonhallintaan liittyvistä asioista. Tietotekniikan hallinta on ehdoton edellytys.
Kenelle?

Koulutus soveltuu logistiikasta ja varastoalasta kiinnostuneille, jotka huolehtivat työssään tilauksista, varastonhallinnasta, jakeluketjusta tai kuljetuksista. Careeriassa voit opiskella omatoimisesti, työnohessa, tai työttömyyden aikana. Työnohessa voit opiskella esimerkiksi oppisopimuksella. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Valtionosuusrahoitteisena opiskelu on sinulle maksutonta. Kysy meiltä lisää eri opiskelumuodoilla opiskelusta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Logistiikan perustutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista.          Pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys (30osp) Tavaran keräily ja lähetys (30osp) Inventointi ja saldonhallinta (15osp) Trukinkuljettajan tehtävät (15osp) Valinnaiset tutkinnon osat Työkoneiden käyttö ja huolto (15osp) Vaarallisten aineiden käsittely (5osp) Varaston tietojärjestelmät (10osp) Tavaran kuljettaminen (15osp) Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (15osp) Yritystoiminnan suunnittelu (15osp) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5osp) Yrityksessä toimiminen (15osp) Huippuosaajana toimiminen (15osp)


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä luentoja ja oppimistehtäviä sekä ohjattua etäopiskelua, joka tapahtuu Careerian sähköisen oppimisympäristön Moodlen kautta.

Ensisijaisesti opiskelupaikkana on Careeria Vantaan toimipiste (Virnatie 5, Tikkurila). Lähiopinto- ja ohjauspäiviä on noin 9-11 riippuen siitä, millaisia valinnaisia osia opintoihisi valitset. Korttikoulutukset lisäävät päivien määrään tarpeesi mukaisesti. Lähipäivät pidetään arkisin klo 9.00 - 15.00 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa riippuen opiskeluajastasi. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan koulutussopimuspaikkaa.

Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta sähköisestä materiaalista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus ja kesto.

Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opintojen päättyessä saat suoritetuista Logistiikan perustutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinun on mahdollista hakea koulutusrahastosta 400€ suuruista stipendiä, joka on veroton kertakorvaus. Lisätietoja tästä https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Opiskelija hankkii itse työpaikan/työssäoppimispaikan, mutta tarvittaessa autamme työpaikan löytymisessä parhaamme mukaan. Yritykset ilmoittavat usein meille vapaista paikoista ja tarjoamme niitä kiinnostuneille. Hakijoilta edellytetään sujuva suomen kielen taito (B 2.1).

Koulutuksen tiedot

04.02.2020 - 10.01.2021

Viimeinen hakupäivä 28.01.2020

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen