Kiinnostaako sinua työskennellä materiaalihallinnan parissa? Logistiikka-alan koulutukset tarjoavat osaamista alan monenlaisiin työtehtäviin niin ensimmäistä ammattiaan opiskeleville kuin alan työtehtävissä jo pidempään toimineille.

Varastonhoitaja toimii materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa ollaan usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät tyypillisesti teollisuuslaitosten, liikenteen tai julkisen sektorin palveluksessa, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten logistiikkakeskuksissa. Ammatissa tarvitaan logistiikan perusasioiden tuntemusta, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoa, asiakaspalvelu- sekä yhteistyötaitoja. Työn hektisyys edellyttää varastonhoitajalta huolellisuutta ja vastuullisuutta. 

Varastonhoitajan koulutus antaa perusvalmiudet toimia monipuolisissa varastointi- ja logistiikka-alan tehtävissä. Koulutus antaa yleiskäsityksen logistiikka-alasta sekä varastoalan eri työtehtävistä. Työtehtäviin kuuluu tyypillisesti tavaran vastaanottoa, säilytystä, keräilyä, pakkaamista ja lähettämistä sekä mahdollisesti autojen kuormausta. Varastonhoitaja vastaa myös varaston asiakirjoista, inventointiin ja saldonhallintaan liittyvistä asioista. Tietotekniikan hallinta on ehdoton edellytys.

Työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä alalla hyvät.
Kenelle?

Koulutukseen otetaan oppivelvollisuuden suorittaneita alalle soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä. Tutkinnon suorituksen edellytyksenä on logistiikka-alan työpaikka. Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä, vähintään tasoa B1.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinnon varastopalvelujen osaamisalan tutkinto. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat, ellei henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) muuta sovita. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 - 15 osp).

Tutkinnon perusteet löytyvät Opetuhallituksen ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3489218/reformi/tiedot.

Koulutuksen kesto 8.10.2020 - 31.12.2021.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopiskelusta ja työpaikalla oppimisesta. Koulutus edellyttää työpaikkaa.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Keskimääräinen kesto voi olla ½ – 3 vuotta.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan näiden Careerian kotisivujen kautta.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun sekä tarvittaessa kielitestiin. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostina. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijalle syyskuun aikana. Kirjallinen tieto valintapäätöksestä lähetetään postitse.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen