Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnosta saat monipuoliset valmiudet toimia esimiestehtävissä hotelleissa, ravintoloissa ja suurtalouksissa. Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on jo ravitsemisalan peruskoulutus ja työhösi kuuluu esimiestehtäviä.

Tutkinnon suoritettuasi olet oman alasi ammattilainen ja sinulla on valmiudet käytännön työn lisäksi tuotanto- ja palvelutoiminnan suunnitteluun, organisointiin ja muihin esimiestehtäviin. Ymmärrät asiakaslähtöisyyttä, kannattavuutta ja markkinointia.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu majoitus- ja ravitsemispalveluiden esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai henkilöille, jotka aloittavat työtään esimiehenä.


Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen (50 osp)
  • Esimiehenä toimiminen (60 osp)
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osp)

Osaamista voi syventää valinnaisilla tutkinnon osilla (30 osp):

  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen
  • Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454275/reformi/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen voi aloittaa yksilöllisesti sovittuna ajankohtana.

Koulutus toteutetaan työn ohessa ja se koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on 1 - 2 kertaa kuukaudessa klo 15.30 -19.30. Kesto on 1 - 1,5 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilokohtainen osaamisen kehittamissuunnitelma (HOKS) jossa huomioidaan opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus.

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa. Opiskelumaksu määräytyy koulutuksen rahoitusmuodon mukaan. Mikäli koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, on se opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutus voidaan suorittaa myös omaehtoisena valtionosuusrahoitteisena koulutuksena jolloin hinta on 300€.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelumaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen