Matkailualalle monimuotokoulutuksella

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Tulevaisuudessa matkailualalla tarvitaan yhä enemmän liiketaloudellista osaamista sekä kykyä hyödyntää ennakointi- ja tutkimustietoa. Asiakasosaaminen on keskeisimpiä matkailualan osaamisvaatimuksia. Myös verkostoitumis- ja sidosryhmätaitojen tarpeet korostuvat kaikissa alan ammattiryhmissä. Moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. Matkailualan perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta
 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin. Matkailualalla on paljon mahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä!

Majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

Careeriassa opiskelet joustavasti ja suuntaat alalle, jossa on potentiaalia nyt ja tulevaisuudessa. Lähde matkalle kohti kasvavaa alaa!
Kenelle?

Kokemukset, elämykset, tunteisiin vaikuttaminen, yksilöllinen palvelu. Matkailualan työ sopii sinulle, joka nautit asiakaspalvelusta ja haluat luoda matkailijoille upeita elämyksiä yksi toisensa jälkeen. Haluat työskennellä monipuolisissa ja erilaisissa matkailualan työtehtävissä rakentaen asiakkaille yksilöityjä palvelukokonaisuuksia. Nautit haastavistakin tilanteista ja heittäydyt ilolla uusiin haasteisiin. Erilaiset kielet ja kulttuurit saavat sinut syttymään ja innostut uuden oppimisesta.


Koulutuksen sisältö

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut vastaanottovirkailija osaa

 • toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä
 • tehdä asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen
 • esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja
 • opastaa paikallisten matkailupalveluiden käytössä.

Tutkinnon suorittanut matka-asiantuntija osaa

 • toimia myynti- ja neuvontatehtävissä
 • suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja
 • neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa

 • toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja
 • hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.

Koulutuksen pääteemat:

 • Matkailualan toimintaympäristö
 • Asiakaspalvelu matkailualalla
 • Tuotteistaminen ja matkailupalvelujen myynti
 • Kestävä matkailu
 • Matkailualan turvallisuus

Koulutuksen aikana saat monipuolisen näkemyksen matkailuelinkeinosta, sen rakenteesta sekä matkailijoiden tarpeista ja odotuksista. Sinua kouluttavat matkailualan ammattilaiset ja saat heiltä alan tuoreimmat tiedot. Opit matkailun historiaa ja näet miten mukavalta alan tulevaisuus näyttää. Verkko-opinnot mahdollistavat joustavat opinnot, muutamia opintojaksoja lukuun ottamatta opinnot suoritetaan verkossa. Hyödynnämme verkko-oppimisympäristöä ja videoyhteyttä, jonka avulla pääset jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden opiskelijoiden kanssa.

Koulutukseen kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opit alan eri tehtävissä matkailualan tärkeitä taitoja ja suoritat tutkinnon näyttäen taitosi aidoissa työelämän tilanteissa. Osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta voit suorittaa myös ulkomailla ja hankkia jo koulutuksen aikana arvokasta ulkomaan kokemusta.


Käytännön toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan tämän tarpeita vastaava koulutuspolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat sekä ohjauksen ja tuen toimet.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Siihen kirjataan

 • tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
 • tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
 • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä
 • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

Koulutuksessa ei varsinaisesti käytetä oppikirjoja, vaan pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta verkkomateriaalista. Tutkinnon eri osia suoritetaan koulutuksen edetessä. Osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa.

Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Löydätkö itsestäsi intohimoisen asiakaspalvelijan, ihmisen, joka haluaa luoda ja rakentaa asiakkaille monipuolisia matkakokemuksia. Omaatko sujuvan kielitaidon suomen, englannin ja ruotsin osalta. Joustavat verkko-opinnot sopivat sinulle, jos omaat hyvät tietotekniset taidot ja osaat pitää kiinni annetuista aikatauluista.

Täytä sähköinen hakemus ja lähde kohti uutta ja mielenkiintoista!

Careeriassa toimii hakijapalvelut, jotka käsittelevät hakemukset. Hakijapalvelut kutsuvat koulutuksiin hakeutuneet hakijapäiville, joissa hakijat haastatellaan. Liitä hakemukseesi CV.

Opiskelun aloitus joustavasti, useita aloituksia vuodessa. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavat aloitukset Vantaalla:

 • 16.09.2020
 • 19.10.2020
 • 23.11.2020

Haettuasi koulutukseen suosittelemme selvittämään opintojen rahoittamiseen liittyvät asiat ja mahdollisuutesi saada opintososiaalisia etuja.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen