Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Kaipaatko lisäpotkua, uusia menetelmiä ja osaamista työhösi?

Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja saat uusinta tietoa alan menetelmistä. Kehity asiantuntijaksi ja yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason hoito-, ohjaus ja kuntoutustyön taitajaksi.
Kenelle?

Koulutukseen voit osallistua, jos olet töissä mielenterveys- ja päihdealalla tai alan kuntoutusyksiköissä ja olet koulutukseltasi perushoitaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai sosionomi.


Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp

 • Lainsäädäntö, hoitosuositukset ja eettiset periaatteet
 • Mielenterveys- ja päihdehäiriöt, kaksois- ja monidiagnostiikka
 • Palvelujärjestelmässä toimiminen
 • Asiakas- ja potilasturvallisuus, työturvallisuus ja –hyvinvointi
 • Oman työn ja työyksikön kehittäminen

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp

 • Edistävä ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
 • Tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessissa toimiminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Oman alan asiantuntijana toimiminen

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Valinnaisena tutkinnon osana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa seuraavista:

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp

 • Lapsi ja nuori mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaana
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöt, kiintymyssuhdehäiriöt ja traumatisoituminen
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttäminen
 • Palvelujärjestelmässä ja moniammatillisissa verkostoissa toimiminen
 • Oman työn kehittäminen

ja/tai

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp

 • Vanhuuskäsitys ja eettiset näkökulmat ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Vanhenemisen vaikutukset ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
 • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdehäiriöt sekä niiden hoito ja kuntoutus
 • Ikääntyneen voimavarojen vahvistaminen, sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen
 • Muistisairaan ikääntyneen hyvinvoinnin edistäminen
 • Moniammatillinen yhteistyö ja hoitoon ohjaaminen
 • Oman työn kehittäminen

ja/tai tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 40 osp

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/tutkinnonosat/3757070


Käytännön toteutus

Lähipäivä on kerran kuukaudessa klo 8.30-15.30. Lisäksi on pienryhmätyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Työelämässä oppiminen ja näytöt tehdään käytännön työtehtävissä mielenterveys- ja päihdetyössä, edistävän, ehkäisevän, hoitavan tai kuntouttavan mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä.


Koulutukseen hakeminen

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka.

Ota työnantajasi kanssa yhteys Susan Helenius-Niemiseen:

Susan Helenius-Nieminen, asiakasvastaava p. 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, hakemuksen voit täyttää tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä oman alueesi oppisopimuskeskukseen.

Voit opiskella omaehtoisena opiskelijana valtionosuusrahoituksella, jolloin opiskelumaksu on 450€. Kuvaa hakemuksessasi työpaikka, missä työskentelet.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla mahdollisimman pian valintahaastattelun jälkeen. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Koulutuksen tiedot

10.09.2020 - 31.12.2021

Viimeinen hakupäivä 15.08.2020

Porvoo Aleksanterinkatu 20

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen