Palveluohjaaja

Palveluohjaajakoulutus

Koulutuksesta saat valmiudet toimia itsenäisenä palveluohjaajana. Koulutuksessa tutustutaan palveluohjauksen käsitteeseen erottelemalla se esim. palveluneuvonnasta ja terapiasta.
Tavoitteena on myös kehittää yhteistyömenetelmiä asiakasta tukevien toimijoiden väliseen käyttöön.
Kenelle?

Koulutus on ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, joiden tavoitteena on toimia itsenäisinä palveluohjaajina.


Koulutuksen sisältö

Palveluohjaus ja sen keskeiset määritelmät

 • Palveluneuvonnan, sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen väliset erot
 • Asiakassuhteen peruselementit
 • Toimiva palveluohjaus ja asiakastyötä vahvistavat työtavat
 • Erilaiset asiakkaat ja itsenäinen toimijuus

Asiakastyö, asiakaslähtöisyys ja aito kohtaaminen

 • Ymmärtävä työote ja asiakkaan oma vastuu
 • Palvelukokonaisuus ja asiakkaan puolesta toimiminen
 • Ennaltaehkäisevä työote ja aktiivisuuden vahvistaminen

Viranomaisverkostot ja palvelujärjestelmät

 • Järjestelmälähtöiset systeemihäiriöt
 • Monimutkaiset ja byrokraattiset auttamisen prosessit
 • Elämis- ja systeemimaailmalähtöiset näkemys- ja toimintatavat
 • Palvelutarpeen arvioinnin näkökulmat ja haasteet

Perhe- ja verkostotyö

 • Palveluohjaajan rooli perhe- ja verkostotyön toteuttajana
 • Psykososiaaliset ongelmat, niiden määrittäminen ja ratkaisun vaiheet
 • Asiakassuhteen kokemuksellisuus ja voimavarojen tukeminen

Palveluohjaussuhteen päättyminen ja arviointi

 • Palveluohjaussuhteen lepotila/päättyminen
 • Asiakastyön ratkaisut, arviointi ja kehittäminen
 • Oman ammatillisen kehittymisen arviointi

Koulutukseen sisältyy myös aihepiiriä syventäviä etätehtäviä.

Kouluttaja

Sauli Suominen, VTL, perheterapeutti ja työnohjaaja, Suomen palveluohjausyhdistyksen, SPO ry:n puheenjohtaja. Suominen on toiminut THL:n palveluohjaustyöryhmässä ja on pohjoismaalaisen palveluohjausverkoston jäsen. Hän on julkaissut alueen kirjallisuutta ja luennoinut teemasta Suomessa ja Ruotsissa.


Käytännön toteutus

Lähipäivät klo 9-16, Pomo-talo, Careeria Porvoo

 • 20.10.2020
 • 5.11.2020
 • 3.12.2020
 • 14.1.2021
 • 4.2.2021
 • 25.3.2021
 • 15.4.2021

Koulutuksen hinta on 450€ / osallistuja, koulutus on osittain opetushallituksen rahoittamaa. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen. Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake.

Koulutuksen tiedot

20.10.2020 - 15.04.2021

Viimeinen hakupäivä 04.10.2020

Porvoo Aleksanterinkatu 20

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen