Valmennus- ja ohjaustaitojen koulutus perehdyttämistehtävissä toimiville

Valmennus- ja ohjaustaitojen koulutus perehdyttämistehtävissä toimiville

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja ohjaaminen kuuluvat usein kokeneempien ammattilaisten työtehtäviin. Yrityksen perehdytys- ja valmennustilanteissa kohdataan erilaisia ihmisiä, joiden aiempi osaaminen ja oppimistyylit vaihtelevat suuresti. Perehdyttäjän koulutus antaa eväitä tehokkaan ja ammattimaisen perehdytystyön tekemiseen ja vahvistaa yrityksen ammatillista ohjausosaamista.

Koulutus soveltuu yritysten perehdytys-. ohjaus- tai lähiesimiestehtävissä toimiville henkilöille. Kokeneet konkarit hankkivat koulutuksen aikana vahvistusta osaamiseensa. Uudet valmentajat, työpaikkakouluttajat, työpaikkaohjaajat sekä uudet esimiehet hankkivat tietoja ja taitoja, joiden avulla oma rooli ja osaaminen ohjaustyössä vahvistuu.
Kenelle?

Valmennus-, perehdytys- ja ohjaustaitoja vahvistava koulutus henkilöille, joiden työtehtäviin sisältyy perehdyttämistä ja työnohjausta.

Koulutus johtaa Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnonosaan Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp.


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät, toteutus ja sisällöt

  • 21.9. klo 12-15:30 verkkototeutus Koulutuksen aloitus ja orientaatio
  • 6.10. klo 13-16 verkkototeutus: Suunnitelmallinen perehdyttäminen
  • 20.10. klo 13-16 verkkototeutus: Osaamisen kehittymisen ohjaus
  • 3.11. klo 13-16 verkkototeutus: Monipuoliset ohjausmenetelmät
  • 17.11. klo 13-16 verkkototeutus: Osaamisen kehittämissuunnitelma
  • 1.12. klo 13-16 verkkototeutus: Perehdyttäjänä kehittyminen
  • 18.12. klo 12 –15 verkkototeutus Koulutuksen päätös

Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen aikana suoritetaan Liiketoiminnan ammattitutkinnon osa: Perehdyttäminen ja työnopastaminen. Virallinen ammatillinen osatutkintotodistus tuo näkyväksi käytännön työssä todennetun perehdyttämis- ja ohjaamisosaamisen.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on oman valintansa ja työtehtäviensä mukaisesti mahdollisuus jatkaa esimerkiksi Lähiesimiestyön tai Liiketoiminnan ammattitutkinto- opinnoissa.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin hybridikoulutuksena. Hyödynnämme Moodle -verkko-oppimisympäristöä, Microsoft Teams-tapaamisia ja työpaikalla tapahtuvia ohjaus- ja valmennuskäyntejä. Kouluttajamme vierailee työpaikalla, auttaa ja ohjaa koulutuksessa hankitun osaamisen viemisessä arkityöhön.

Koulutuksen aikana suoritetaan Liiketoiminnan ammattitutkinnon osa: Perehdyttäminen ja työnopastaminen. Virallinen ammatillinen osatutkintotodistus tuo näkyväksi käytännön työssä todennetun perehdyttämis- ja ohjaamisosaamisen. Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on oman valintansa ja työtehtäviensä mukaisesti mahdollisuus jatkaa esimerkiksi Lähiesimiestyön tai Liiketoiminnan ammattitutkinto -opinnoissa.

Opiskelumaksu

Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton oppisopimuskoulutus.

Mikäli sinua kiinnostaa koulutuksen sisältö, mutta et halua suorittaa osatutkintoa, opiskelumaksu on 750 euroa.


Koulutukseen hakeminen

Hae mukaan hakulomakkeella. Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton, osatutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus. Opiskelija voi halutessaan jatkaa oppisopimusopintojaan esimerkiksi Liiketalouden tai Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Koulutuksen tiedot

21.09.2020 - 18.12.2020

Viimeinen hakupäivä 07.09.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen