Prosessiteollisuuden perustutkinto, päiväkoulutus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuus

Kiinnostaako tekniikka ja teollisuus? Haluatko ammatin alalta, joka työllistää tulevaisuudessakin? Innostaako monipuoliset oppimisympäristöt nykyaikaisine opetusteknologioineen?

Koulutuksemme on suunniteltu työelämälähtöiseksi ja teemme jatkuvaa yhteistyötä mm. Porvoon Kilpilahdessa toimivien suuryritysten kanssa. Saadaksesi parhaan osaamisen ja opiskelukokemuk-sen, teemme koulutus- ja työssäoppimisyhteistyötä kaikkien prosessiteollisuusyritysten kanssa, jopa ulkomailla asti. Sieltä voi löytyä myös se tuleva työpaikkasi!

Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin kenttäoperaattorin tehtäviin. Työ on haastavaa ja edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta sekä vuorovaikutteisia tiimityöskentelytaitoja. Olisiko hyvä työporukka sinun haaveesi?

Tule meille prosessialan koulutukseen opiskelemaan itsellesi unelmiesi ammatti.
Kenelle?

Koulutukseen otetaan oppivelvollisuuden suorittaneita alalle soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä (tutkinnon suorituksen edellytyksenä on työharjoittelujakso prosessinhoitajan tehtävissä prosessiteollisuudessa). Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suoritus on eduksi, samoin englannin kielen taito. Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä, vähintään tasoa B1. Hakijalla tulee olla myös matemaattista hahmotuskykyä.

Koulutus sopii hyvin alan vaihtoa suunnitteleville.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon kemianteollisuuden osaamisala ja valmistua prosessinhoitajaksi.

Koulutukseen sisältyy prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

  • tuotantoprosessin käynnissäpito

  • kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta

  • tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen

  • tuotantoprosessissa toimiminen

  • sekä yksi valinnainen tutkinnon osa.

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat, ellei henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) muuta sovita. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 - 15 osp).

Tutkinnon perusteet löytyvät Opetuhallituksen ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3855078.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päivä-/monimuotokoulutuksena. Opinnot koostuvat lähipäivistä 3 päivää/ viikko ja etäpäivistä, joita on 2 päivää/ viikko. Lähipäivät ovat klo 9.00 - 15.00 ja etäopiskelu koostuu mm. verkko-opiskelumateriaalista. Lähipäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta.

Koulutuksen aikana on vapaata lähiopetuksesta Etelä-Suomen koulujen loma-aikojen mukaisesti.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan näiden Careerian kotisivujen kautta.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.Valintahaastattelut pidetään 15.1.2020. Haastattelukutsu tulee sähköpostitse. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Hakijalle lähetetään kirjallinen tieto valintapäätöksestä.

Kustannukset

Varsinainen koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalle kuuluu myös maksuton lounas opiskelijaravintolassamme. Opiskelumateriaalina käytettävät muutamat kirjat opiskelija kustantaa itse (noin 100 €).

Koulutuksen tiedot

04.02.2020 - 25.11.2021

Viimeinen hakupäivä 14.01.2020

Porvoo Ammattitie 1

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen