Prosessiteollisuus

Kiinnostaako tekniikka ja teollisuus? Haluatko ammatin alalta, joka työllistää tulevaisuudessakin? Innostaako monipuoliset oppimisympäristöt nykyaikaisine opetusteknologioineen?

Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin kenttäoperaattorin tehtäviin. Työ on haastavaa ja edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta sekä vuorovaikutteisia tiimityöskentelytaitoja.
Kenelle?

Koulutukseen otetaan oppivelvollisuuden suorittaneita alalle soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä (tutkinnon suorituksen edellytyksenä on jakso prosessinhoitajan tehtävissä aidossa työympäristössä). Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä.


Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Koulutukseen sisältyy prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

  • tuotantoprosessin käynnissäpito (25 osp)
  • kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta (40 osp)
  • tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen (40 osp)
  • tuotantoprosessissa toimiminen (20 osp, suoritetaan työpaikalla, esim. Kilpilahden tehdasalueen yrityksissä)
  • sekä yksi valinnainen tutkinnon osa (20 osp)

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 - 15 osp).

Tutkinnon perusteet löytyvät Opetuhallituksen ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3855078


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopiskelusta prosessiteknisessä oppimisympäristössä ja työpaikalla oppimisesta. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Keskimääräinen kesto on 2 – 3 vuotta.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan näiden Careerian kotisivujen kautta. Hakea voi myös www.opintopolku.fi -sivuston kautta.

Hakemuksen perusteella osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostina. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Valinnasta ilmoitetaan hakijalle kuukauden sisällä haastattelusta.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Porvoo Perämiehentie 6

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen