Prosessinhoitaja, päiväkoulutus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuus

Kiinnostaako tekniikka ja teollisuus? Haluatko ammatin alalta, joka työllistää tulevaisuudessakin? Innostaako monipuoliset oppimisympäristöt nykyaikaisine opetusteknologioineen? Jos vastasit kyllä, niin prosessinhoitajan koulutus on juuri sinua varten!

Prosessiteollisuuden perustutkintokoulutus on suunniteltu työelämälähtöiseksi ja teemme jatkuvaa yhteistyötä mm. Porvoon Kilpilahdessa toimivien suuryritysten kanssa. Saadaksesi parhaan osaamisen ja opiskelukokemuksen, teemme koulutus- ja työssäoppimisyhteistyötä kaikkien prosessiteollisuusyritysten kanssa, jopa ulkomailla asti. Sieltä voi löytyä myös se tuleva työpaikkasi!

Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin kenttäoperaattorin tehtäviin. Työ on haastavaa ja edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta sekä vuorovaikutteisia tiimityöskentelytaitoja. Olisiko hyvä työporukka sinun haaveesi?

Tule meille prosessialan koulutukseen opiskelemaan itsellesi unelmiesi ammatti.
Kenelle?

Prosessinhoitahan koulutukseen otetaan oppivelvollisuuden suorittaneita alalle soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä (tutkinnon suorituksen edellytyksenä on työharjoittelujakso prosessinhoitajan tehtävissä prosessiteollisuudessa). Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suoritus on eduksi, samoin englannin kielen taito. Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä, vähintään tasoa B1. Hakijalla tulee olla myös matemaattista hahmotuskykyä.

Koulutus sopii hyvin alan vaihtoa suunnitteleville.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon kemianteollisuuden osaamisala ja valmistua prosessinhoitajaksi.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutukseen sisältyy prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

 • Tuotantoprosessin käynnissäpito (25 osp)

 • Kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta (40 osp)

 • Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen (40 osp)

 • Tuotantoprosessissa toimiminen (20 osp)

 • lisäksi yksi valinnainen tutkinnon osa (20 osp)

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (35 osp), ellei henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) muuta sovita. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 - 15 osp).

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3855078.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 18.1.2021 - 15.9.2022 ja se toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena. Opinnot koostuvat lähipäivistä joita on 3 päivää viikossa (maanantai, tiistai ja keskiviikko klo 9 - 15) ja etäpäivistä, joita on 2 päivää viikossa. Etäopiskelu koostuu mm. verkko-opiskelumateriaalista.

Prosessinhoitajan koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta.

Loma-ajat:

 • Talviloma 22. - 28.2.2021
 • Kesäloma 5.7. - 1.8.2021
 • Syysloma 18. - 24.10.2021
 • Joululoma 20.12.2021 - 6.1.2022
 • Talviloma 21. - 27.2.2022

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan näiden Careerian kotisivujen kautta.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Hakijoihin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

Opiskelijavalinnat tehdään joulukuun 2020 puoleen väliin mennessä ja valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Kustannukset

Varsinainen koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalle kuuluu myös maksuton lounas opiskelijaravintolassamme. Opiskelumateriaalina käytettävät kirjat opiskelija kustantaa itse (noin 100 €).

Koulutuksen tiedot

18.01.2021 - 15.09.2022

Viimeinen hakupäivä 30.11.2020

Porvoo Ammattitie 1

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen