Työpaikkaohjaajaksi kotityöpalvelualalle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Haluatko toimia opiskelijoiden ja/tai uusien työntekijöiden ohjaajana ja perehdyttäjänä työpaikallasi? Haluatko saada perusosaamisen kotisiivouksen teoriin ja käytäntöihin?
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät kotityöpalvelualalla ja toimivat uusien työntekijöiden tai opiskelijoiden ohjaajana. Hakijan on oltava työsuhteessa tai hänellä tulee olla työharjoittelupaikka valmiina ennen koulutukseen osallistumista.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan osatutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta, Kotityöpalvelujen osaamisalalta.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat:

Kotisiivouspalvelut 45 osaamispistettä

Ammattitaitovaatimukset, opiskelija osaa:

 • suunnitella asiakaskodin tilojen ylläpito- ja perussiivouksen
 • toteuttaa asiakaskodin tilojen ylläpito- ja perussiivouksen käyttäen oikeita välineitä, aineita menetelmiä huomioiden puhdistettavan kohteen pintamateriaalin, sen likaisuuden ja kunnon
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa asiakkaan kodissa erilaisten asiakkaiden kanssa huomioiden myös asiakkaan perheen ja kotieläimet
 • noudattaa työturvallisuutta ja työergonomiaa

Työhön opastaminen 30 osaamispistettä

Ammattitaitovaatimukset, opiskelija osaa:

 • suunnitella työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön
 • toteuttaa työntekijän tai opiskelijan opastamisen omaan työalueeseen ja työhön
 • ohjata työntekijää tai opiskelijaa toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä
 • ohjata työntekijää tai opiskelijaa noudattamaan työturvallisuutta ja työergonomiaa

Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osaamispistettä

Ammattitaitovaatimukset, opiskelija osaa:

 • suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen osoittamisen näytössä
 • ohjata toista opiskelijaa ja antaa palautetta hänen kehittymisestään
 • arvioida toisen opiskelijan osaamista näytössä
 • toimia työyhteisön jäsenenä
 • arvioida omaa toimintaansa työpaikkaohjaajana

Käytännön toteutus

Koulutus alkaa syyskuussa 2019. Koulutus on monimuotokoulutusta, jossa on teoriaopintoja, verkko-opintoja ja työssäoppimista. Lähiopinnot toteutuvat Careerian Tikkurilan toimipisteessä. Lähiopintoja on noin 2 kertaa kuukaudessa iltapäivisin. Koulutuksen kesto on noin 6 – 9 kuukautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus.

Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännönläheinen koulutusmuoto, jossa 80 % oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että työntekijälle.

Koulutus voidaan suorittaa myös omaehtoisena valtionosuusrahoitteisena koulutuksena jolloin hinta on 200€.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Hakijan on oltava työsuhteessa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Koulutuksen tiedot

19.09.2019 - 10.06.2020

Viimeinen hakupäivä 19.09.2019

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen