Kiinteistöalan koulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Haluatko toimia itsenäisesti erilaisissa kiinteistöalan työtehtävissä? Toivotko näkeväsi työsi jäljen ja sillä olevan tärkeä merkitys muille ihmisille?

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa kiinteistön kunnossapidon ja toimivuuden takaamisessa. Hän toimii erilaissa kiinteistöpalveluja tuottavissa organisaatioissa tehden erilaisia kiinteistönhoitoon ja asiakastyöhön liittyviä tehtäviä. Joustavuus, ripeys, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat kiinteistönhoitajan hyviä ominaisuuksia. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja, kiinnostuneisuutta kiinteistöihin ja niiden kunnossapitoon, töiden suunnitteluun ja organisointiin.

Opiskele kiinteistönhoitajaksi Careeriassa. Koulutuksen aikana saat osaamista kiinteistön hoitoon asiakaskohteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Voit halutessasi syventää omaa digitaalista osaamistasi mm. erilaisten työelämässä tarvittavien laitteiden kuten tablettien ja älypuhelimien osalta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat suorittaa perustutkinnon.

Koulutukseen voit hakea, jos

 • olet kiinnostunut kiinteistöalan tehtävistä
 • olet yhteistyökykyinen, asiakaspalvelutaitoinen, täsmällinen ja huolellinen
 • sinulla on riittävä terveys työskennellä alalla
 • suomen kielen taitosi on riittävä
 • työlupasi on voimassa ja sinulla on Suomalainen henkilötunnus

Koulutuksen sisältö

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja (pt) Tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Kiinteistönhoidon pakolliset tutkinnon osat

 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)

Lisäksi valitaan Valinnaisia tutkinnon osia. Katso lisää eperusteista. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tiedot

 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (20 osp)
 • Työelämän digitaidot (15 osp, paikallinen tutkinnon osa)

Perustutkintoihin kuuluvat yhteiset tutkinnon osat (35 osp), joita ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 20.3.2019 - 27.3.2020 ja se toteutuu päiväopiskeluna. Koulutus on päätoimista ja se sisältää lähiopetusta ja työssäoppimista. Koulutusaika on pääsääntöisesti 9.00 - 15.00 päivittäin. Noin puolet koulutusajasta on työssäoppimista alan yrityksissä, jona aikana suoritetaan näytöt Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Koulutuksen voi aloittaa myös yksilöllisesti sovittuna ajankohtana kevään 2019 aikana.

Lähiopetukset toteutuvat Careerian Porvoon toimipisteissä osoitteessa Perämiehentie 6 sekä Ammattitie 1. Osa opetuspäivistä toteutetaan Askolan toimipisteessä Helkamäentie 32, Monninkylä.

Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) koulutuksen suorittamiseksi.

Koulutuksen aikana on neljän viikon mittainen kesäloma 1. - 28.7.2019.

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä.

Osallistujat valitaan paperivalinnan ja haastattelujen kautta. Perustelethan hakemuksesi huolellisesti.

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päätyttyä ensisijaisesti sähköpostitse.