YTO-opinnot rakennusalan ammattiopinnot suorittaneelle maahanmuuttajalle

Rakennusalan perustutkinto Työvoimakoulutus (nro 687813)

 Rakennusalan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto

YTO-opinnot rakennusalan ammattiopinnot suorittaneelle maahanmuuttajalle.

Rakennusala kasvaa, kehittyy ja kaipaa tutkinnon suorittaneita työntekijöitä alan yrityksiin.

Koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennusalan ammatilliset opinnot, mutta YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat) on vielä suorittamatta.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettuhenkilöille, joilta puuttuu YTO-opinnot rakennusalan perustutkinnosta ja haluaa saada rakennusalan perustutkinnon valmiiksi.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutus on päätoimista päivä- ja monimuoto-opiskelua oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.


Käytännön toteutus

Koulutuksen aikana opiskellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan niitä yhteisiä tutkinnon osia, jotka sinulla on vielä suorittamatta.

Koulutus muodostuu teoriaopinnoista, verkko-opinnoista ja testien suorittamisesta oppilaitoksessa. Lisäksi opinnot vaativat itsenäistä työskentelyä.

Koulutus on päätoimista päivä- ja monimuoto-opiskelua oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen (nro 687813) haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta tarkemmat perustelut).

Koulutuksen tiedot

18.11.2019 - 15.04.2020

Viimeinen hakupäivä 27.10.2019

Kerava Kumitehtaankatu 5 B

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen