Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.


Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa •Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi •Ammatillinen vuorovaikutus •Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit •Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen •Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen •Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen •Palveluista ja etuuksista tiedottaminen •Oma toimintakyky ja työturvallisuus

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen Omavalvonnan toteuttaminen Ammatillinen vuorovaikutus Asiakkaan toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote Asiakkaan motivointi terveyttä ja hyvinvointia edistävä omahoito Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Perushoito ja huolenpito Saattohoito Lääkehoito Ravitsemus Apuvälineet ja teknologia hoitotyössä Oma työhyvinvointi

Osaamisala:

Valinnainen tutkinnon osa:

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp), mikäli sinulla ei ole peruskoulun jälkeisiä opintoja.

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.30-15, 2-3 päivänä viikossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Esimerkiksi opiskelijoitamme on ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

Opiskelu on päätoimista joten siihen on mahdollisuus saada erilaisia tukia, TE-toimistosta, KELA:sta tai koulutusrahastosta riippuen sen hetkisestä tilanteestasi.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintakokeeseen jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Valintakokeet järjestetään viikolla 3 Porvoon toimipisteessä. 7.1. jälkeen hakeneille järjestetään valintakokeet erikseen. Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintakokeisiin sähköpostilla. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut ja miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä viimeisestä valintakoepäivästä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Koulutuksen tiedot

04.02.2019 - 12.02.2021

Viimeinen hakupäivä 20.01.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen