Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.


Koulutuksen sisältö

Lähihoitajan osaamisalavaihtoehdot Edupolissa ovat seuraavat:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
 • Jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
 • Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

Koulutuksen osaamisala tarkentuu Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osien suorittamisen aikana. Mikäli valitset Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan, tutkinto koostuu seuraavasti:

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp

 • Saattohoidossa toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp), mikäli sinulla ei ole peruskoulun jälkeisiä opintoja.

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.30-15, 2-3 päivänä viikossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Esimerkiksi opiskelijoitamme on ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

Opiskelu on päätoimista joten siihen on mahdollisuus saada erilaisia tukia, TE-toimistosta, KELA:sta tai koulutusrahastosta riippuen sen hetkisestä tilanteestasi.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintakokeeseen jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Valintakokeet järjestetään viikolla 3 Porvoon toimipisteessä. 7.1. jälkeen hakeneille järjestetään valintakokeet erikseen. Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella valintakokeisiin sähköpostilla. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut ja miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä viimeisestä valintakoepäivästä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Koulutuksen tiedot

04.02.2019 - 12.02.2021

Viimeinen hakupäivä 20.01.2019

Porvoo Ammattitie 1

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen