Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Näytöt suoritettuasi voit tehdä työtä mm. mielenterveys- ja päihdeyksiköissä sekä tehdä alan kuntoutus-, asiakas- ja verkostotyötä.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen

 • Sosiaali- ja terveysalan säädökset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettiset periaatteet
 • oman työn suunnittelu ja dokumentointi
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työn suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa
 • vuorovaikutus asiakastilanteissa, selkokieli ja vaihtoehtoiset kommunikaatiot

Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä

 • omavalvontasuunnitelma ja tietoturva
 • oman työn suunnittelu ja verkostotyö
 • ehkäisevä ja kuntouttava työ eri toimintaympäristöissä
 • asiakkaan mielenhyvinvoinnin, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
 • kulttuuritietoinen toimiminen ja kriisien tunnistaminen
 • laadukas kirjaaminen
 • lääkehoito
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaaminen
 • palveluiden käytössä ohjaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena 2-4 päivänä viikossa klo 8.30-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitaja opiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella. Valintahaastattelussa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

01.04.2019 - 07.02.2020

Viimeinen hakupäivä 24.03.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen