Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Suoritettuasi näytöt voit työskennellä mm. varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä tai koulussa lapsen tai nuoren kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tehtävissä.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

 • varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset, määräykset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettisten periaatteet
 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • pedagoginen toiminta ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa
 • lapsen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • alan työtavat, -välineet ja materiaalit
 • lapsen tunnetaitojen edistäminen
 • lapsen kielen kehitys sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • lapsen leikki ja liikkunta
 • lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun kehittäminen

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • hoito-, kuntoutus- ja perhetyön menetelmät ja välineet sekä voimavaraistava työote
 • perheiden moninaisuus ja perhekulttuurit
 • toiminta haastavissa vuorovaikutustilanteissa
 • lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen
 • vanhemmuuden tukeminen
 • haastavassa elämäntilanteessa ja kriisissä ohjaaminen
 • lapsen hoito ja nuoren ja perheen ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa
 • voimavaralähtöinen työtapa
 • lasten sairaudet, pitkäaikaissairaudet, infektiot ja lääkehoidon toteuttaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena 2-4 päivänä viikossa klo 8.30-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitaja opiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella, jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

01.04.2019 - 07.02.2020

Viimeinen hakupäivä 24.03.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen