Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Suoritettuasi näytöt toimit työpaikallasi edistäen asiakkaan terveyttä esim. kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritat kaksi tutkinnon osaa: Kotihoidossa toimiminen

 • sosiaali- ja terveysalan säädökset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettiset periaatteet
 • loman työn suunnittelu ja dokumentointi
 • työn suunnittelu, toteutus ja arviointi kotona asuvan asiakkaan luona
 • vuorovaikutus asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • virtuaalipalvelut ja etäohjaus
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito ja kuntoutus
 • sairaudet, positiivinen mielenterveys ja toipumisorientaatio
 • lääkehoito kotona
 • saattohoito kotona
 • palveluiden käytössä ohjaaminen

Sairaanhoitotyössä toimiminen

 • sairaanhoitotyö ja yhteistyö työryhmän ja verkoston kanssa
 • työryhmän jäsenenä työskentely
 • sairaanhoidon ja huolenpitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • asiakkaan hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen
 • selkokieli ja kommunikaatio
 • verenpaineen mittaus, pulssin seuranta, hengityksen tiheys, verensokeri, happisaturaatio ja lämpö; katetrointi, liman imeminen, hapen anto, EKG:n otto ja monitorointi, steriilin toimenpiteen valmistelut, letkuruokinta, ompeleiden poisto ja haavanhoito
 • kivunlievitys, suunhoito
 • lääkehoidon toteuttaminen
 • palveluohjaus

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena 2-4 päivänä viikossa klo 8.30-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitaja opiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella. Valintahaastattelussa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

01.04.2019 - 07.02.2020

Viimeinen hakupäivä 24.03.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen