Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneena voit toimia mm. kotihoidossa, palveluasumisessa tai ympärivuorokautisessa hoivassa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on alan työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Kotihoidossa toimiminen

 • sosiaali- ja terveysalan säädökset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettiset periaatteet
 • oman työn suunnittelu ja dokumentointi
 • työn suunnittelu, toteutus ja arviointi kotona asuvan asiakkaan luona
 • vuorovaikutus asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito ja kuntoutus
 • sairaudet, positiivinen mielenterveys ja toipumisorientaatio
 • virtuaalipalvelut ja etäohjaus
 • lääkehoito kotona
 • saattohoito kotona
 • palveluiden käytössä ohjaaminen

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

 • omavalvonnan mukainen toiminta
 • raportointi ja kirjaaminen ja asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvät havainnot
 • asiakasturvallisuus
 • työyhteisön asiakastietojärjestelmät ja sosiaali- ja terveysalan tietokannat
 • asiakkaan elämänhistorian ja elinympäristön huomioiminen
 • asiakkaan elämänlaadun ja omanarvontunnon tukeminen
 • yhteistyö perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • ikääntymisen vaikutukset kuulo- ja näkökykyyn sekä muistiin
 • liikunta, ulkoilu ja kulttuuriset menetelmät hyvinvoinnin tukena
 • rentotuttavat työmenetelmät
 • mielekkään elämän edistäminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan työvaltaisena. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti ympärivuorokautisessa hoivassa, joten edellyttää sinulta mahdollisuutta olla eri työvuoroissa työpaikkaohjaajasi kanssa. Lähiopetuspäiviä on n. 1-2 viikossa klo 8.30-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitaja opiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella, jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

01.04.2019 - 07.02.2020

Viimeinen hakupäivä 24.03.2019

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen