Saattohoidossa toimiminen, oppisopimus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Erikoistu saattohoitoon ja tule hankkimaan uusimpaan tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista oppisopimuksella.
Kenelle?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta lähihoitajille, sairaanhoitajille, perushoitajille, sosionomeille ja muille alan ammattilaisille.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena lisätä valmiuksia ja osaamista toimia saattohoidossa, kohdata saattohoitopotilas ja omaiset. Saattohoitopotilaan hyvään kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat oireenmukainen hoito, omaisten ja läheisten tuki ja neuvonta, saattohoidon linjausten ja säädösten osaaminen, suruprosessin ja eri kulttuurien merkityksen ymmärtäminen saattohoitotyössä.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan Porvoossa Palomäen Palvelutalossa, Adlercreutzinkatu 25-27, 06100 Porvoo

Lähipäivät klo 13-16

  • 5.2.2020
  • 4.3.2020
  • 8.4.2020
  • 20.5.2020
  • 2.9.2020
  • 7.10.2020
  • 28.10.2020
  • 4.11.2020

Asiantuntijoina koulutuksessa toimivat mm. Terhokodin lääkäri Leena Ahlström sekä sairaanhoitaja Miina Flinkkilä sekä kuoleman ja saattohoidon traditioiden tutkija ja asiantuntija kulttuuriantropologi Maija Butters Helsingin yliopistosta.


Koulutukseen hakeminen

Koulukseen osallistuminen edellyttää työpaikkaa ja oppisopimusmahdollisuutta.