Jalkojenhoidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Työpaikkasi voi olla perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Suoritettuasi näytöt voit toimia myös yrittäjänä jalkojenhoitotyössä.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella jos sinulla on työpaikka. Perustele hakemuksessasi miksi haluat koulutukseen. Jos sinulla on työpaikka ja haluat opiskella oppisopimuksella osaamisalan, niin kirjoita tiedot työpaikastasi hakemukseen.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Jalkojenhoitotyössä toimiminen:

 • asiakkaan jalkojenhoidon suunnittelu, toteutus, arviointi ja kirjaaminen
 • hoitotilan suunnittelu, välinehuolto
 • yhteistyö ja verkostotyöskentely jalkojenhoidon erityiskysymyksissä asiakkaan, asiakkaan avustajan ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
 • jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa käytettävät työmenetelmät, -välineet, materiaalit ja tuotteet.
 • jaloissa olevat muutokset ja niiden hoitaminen
 • jalkahaavat, lääkehoito, kivunhoito
 • kevennystuotteiden suunnittelu ja valmistus
 • asiakasturvallisuus

Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen:

 • jalkojenhoidon tarpeiden tutkiminen, tunnistaminen ja arviointi
 • kirjallinen jalkojenhoitosuunnitelma
 • jalkojenhoidon omahoitosuunnitelma ja asiakkaan ohjaaminen
 • asiakastietojärjestelmät, tietoturvan ja salassapidon säännökset
 • jalkojenhoitotilan valmistelu, tarvikkeiden huolto ja aseptiikka
 • jalkojen ihomuutokset ja varpaiden kynsimuutokset
 • jalkavoimistelu, jalkojen hieronta ja kosketus hoitomenetelmänä
 • yksilöllisesti sopivat valmiiden kevennystuotteiden valinta ja sen käytössä ohjaaminen
 • ryhmien ohjaaminen jalkojen hyvinvoinnissa
 • jalkojenhoitoalan yrittäjyys

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Lähipäiviä on 1-3 viikossa klo 8.30-15.30. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä verkossa, käytännön harjoittelua Careerian omassa hoitolassa sekä oppimista työpaikalla.

Jalkojenhoidon osaamisalan opiskelijat ostavat opintojen alussa itselleen harjoitusvälinepaketin, jonka hinta on noin 250 €.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Lähihoitajaopiskelijoitamme on ollut vaihdossa esim. Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Valintahaastatteluun kutsutaan puhelimitse hakemusten perusteella, jossa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B2.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

23.09.2019 - 31.08.2020

Viimeinen hakupäivä 15.09.2019

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen