Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle.
Kenelle?

Verkko/monimuoto koulutus on tarkoitettu motivoituneille ja alasta kiinnostuneille henkilöille.Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa. Huomioithan kuitenkin, että työelämässä oppiminen ja näytöt tehdään alan työpaikoilla ja se edellyttää n. 6 viikon kokoaikaista jaksoa jokaisessa tutkinnon osassa.

Jos olet työtön, selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jos sinulla on alan työpaikka. Ota yhteyttä asiakasvastaavaan: Susan Helenius-Nieminen, p. 050 3816474, susan.helenius-nieminen@careeria.fi.


Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat ennen osaamisalan suorittamista:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
 • Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
 • Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
 • Oma toimintakyky ja työturvallisuus
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

 • Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen
 • Omavalvonnan toteuttaminen
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Asiakkaan toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote
 • Asiakkaan motivointi terveyttä ja hyvinvointia edistävä omahoito
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa.
 • Perushoito ja huolenpito
 • Saattohoito
 • Lääkehoito
 • Ravitsemus
 • Apuvälineet ja teknologia hoitotyössä
 • Oma työhyvinvointi
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, jossa on kaksi tutkinnon osaa:

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

 • varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset, määräykset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettisten periaatteet
 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • pedagoginen toiminta ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa
 • lapsen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • alan työtavat, -välineet ja materiaalit
 • lapsen tunnetaitojen edistäminen
 • lapsen kielen kehitys sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • lapsen leikki ja liikkunta
 • lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun kehittäminen

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 • työn suunnittelu ja monialainen yhteistyö
 • hoito-, kuntoutus- ja perhetyön menetelmät ja välineet sekä voimavaraistava työote
 • perheiden moninaisuus ja perhekulttuurit
 • toiminta haastavissa vuorovaikutustilanteissa
 • lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen
 • vanhemmuuden tukeminen
 • haastavassa elämäntilanteessa ja kriisissä ohjaaminen
 • lapsen hoito ja nuoren ja perheen ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa *voimavaralähtöinen työtapa
 • lasten sairaudet, pitkäaikaissairaudet, infektiot ja lääkehoidon toteuttaminen
 • Oppiminen ja kaksi näyttöä alan työpaikalla

Valinnainen tutkinnon osa: Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä tai tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai 15 osp korkeakouluopinnoista.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan verkko/monimuoto koulutuksena. Lähiopetusta on n. 1-3 päivänä kuukaudessa klo 9.00-16:00. Verkkoluennot toteutetaan iltaisin klo 18.00-20.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Opiskelijoitamme on esimerkiksi ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto vaihtelee henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on valintakokeen suorittaminen hyväksytysti. Valintakokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Valintakokeet järjestetään 9.1.2020 Porvoon toimipisteessä, osoite: Hevosenkengänkatu 2, 06100 Porvoo.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla mahdollisimman pian valintakoepäivän jälkeen. Myös Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje sähköpostilla.

Koulutuksen tiedot

21.01.2020 - 20.01.2022

Viimeinen hakupäivä 03.01.2020

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen