Erikoistu saattohoitoon ja tule hankkimaan uusimpaan tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista oppisopimuksella.
Kenelle?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta lähihoitajille, sairaanhoitajille, perushoitajille, sosionomeille ja muille alan ammattilaisille.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena lisätä valmiuksia ja osaamista toimia saattohoidossa, kohdata saattohoitopotilas ja omaiset. Saattohoitopotilaan hyvään kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat oireenmukainen hoito, omaisten ja läheisten tuki ja neuvonta, saattohoidon linjausten ja säädösten osaaminen, suruprosessin ja eri kulttuurien merkityksen ymmärtäminen saattohoitotyössä.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan Porvoossa Palomäen Palvelutalossa, Adlercreutzinkatu 25-27, 06100 Porvoo

Lähipäivät klo 13-16

  • 5.2.2020
  • 4.3.2020
  • 8.4.2020
  • 20.5.2020
  • 2.9.2020
  • 7.10.2020
  • 28.10.2020
  • 4.11.2020

Koulutukseen sisältyy kontaktipäivien lisäksi verkko-opintoja ja oppimispäiväkirja, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, kehittämistyö ja näyttö omalla työpaikalla. Asiantuntijakouluttajina mm. Terhokodin lääkäri Leena Ahlström sekä sairaanhoitaja Miina-Liisa Flinkkilä. Helsingin yliopistosta kuoleman ja saattohoidon traditioiden tutkija ja asiantuntija kulttuuriantropologi Maija Butters.


Koulutukseen hakeminen

Koulukseen osallistuminen edellyttää työpaikkaa ja oppisopimusmahdollisuutta.

Koulutuksen tiedot

05.02.2020 - 04.11.2020

Viimeinen hakupäivä 31.01.2020

Palomäen Palvelutalo, Adlercreutzinkatu 25-27, 06100 Porvoo

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen