Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hoiva-avustaja avustaa ja auttaa vanhuksia ja vammaisia

Onko sinulla mietinnässä uusi työura? Sosiaali- ja terveysalalla on paljon työpaikkoja ja mielenkiintoisia tehtäviä. Jos tykkäät tehdä työtä ihmisten kanssa, olet sosiaalinen, kekseliäs ja ryhmätyötaitoinen voisi tuleva tittelisi olla hoiva-avustaja. Hae koulutukseen!

Työsi hoiva-avustajana sisältää ikääntyneiden tai vammaisten avustamista päivittäisissä toiminnoissa, mm. ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, siivoamisessa, asioiden ja kodin hoitamisessa. Hoiva-avustajana teet työtä avustavissa tehtävissä palvelu- tai senioritaloissa, hoivakodeissa tai ryhmäkodeissa. Työpaikkasi voi olla myös asiakkaiden omissa kodeissa. Tuet ja osallistat asiakkaita toimintakyvyn ylläpitämiseen esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana ja toteutat yhdessä työryhmän kanssa liikunta-, askartelu-, musiikki- tai pelitoimintaa. Hoiva-avustajana sinä et osallistu lääkehoitoon, etkä ole yksin työvuorossa.
Kenelle?

Hoiva-avustajakoulutus on tarkoitettu sinulle jos työ ikääntyneiden tai vammaisten parissa kiinnostaa. Olet alalle soveltuva, motivoitunut kehittämään itseäsi ja suomen kielen taitosi on riittävä opintoihin.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.


Koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajakoulutus on startti sosiaali- ja terveysalalle. Koulutuksen aikana suoritat kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, lähihoitaja. Mikäli tulevaisuudessa haluat, voit hyödyntää aiemmat opintosi ja suorittaa lähihoitajan koko tutkinnon. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja suoritettuasi voit hakeutua eteenpäin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Koulutuksessa suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osat.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)

 • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
 • Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
 • Aseptiikka
 • Kodinsiivous ja vaatehuolto
 • Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
 • Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Ravitsemus, ruuanvalmistus ja erityisruokavaliot
 • Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
 • Oma toimintakyky ja työturvallisuus

Työelämässä oppiminen ja näyttö tehdään päiväkodissa, vammaisten perusopetuksessa, ikääntyneiden palvelutalossa tai sosiaalialan ryhmäkodissa.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)

 • Työn säädökset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettiset periaatteet
 • Työtehtävien suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kirjaaminen ja hyvinvointiteknologia
 • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
 • Työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan osallisuuden edistämisessä
 • Saattohoito vaiheessa olevan asiakkaan inhimillisen elämän edistäminen
 • Palveluiden käytön ja valintojen tekemisessä ohjaaminen
 • Työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • Oma turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Hyvinvointialan yrittäjyys

Työelämässä oppiminen ja näyttö tehdään ikääntyneiden tai vammaisten kodeissa, palvelutaloissa, ryhmäkodeissa.


Käytännön toteutus

Koulutus järjestetään Herttoniemen toimipisteessä Helsingissä, osoitteessa Lämmittäjänkatu 2 A. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta, työelämässä oppimista ja näytöt. Lähiopetusta on noin 2-4 päivää viikossa klo 8.30–15.30 välillä.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun ja tarvittaessa kielitestiin. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse.

Haastattelupäivät ovat 18.-19.1.2021.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Huom! Koulutukseen valituilta opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jos sinulla on alan työpaikka. Koulutukseen hakeutuessa sinulla pitää olla koulutukseen sopiva työpaikka sosiaali-, terveys- tai kuntoutusyksikössä. Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus tämän linkin kautta: https://wilma.careeria.fi/apply/personalinfo