Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneilleja alasta kiinnostuneille henkilöille, joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.


Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat ennen osaamisalan suorittamista:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
 • Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
 • Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
 • Oma toimintakyky ja työturvallisuus
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

 • Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen
 • Omavalvonnan toteuttaminen
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Asiakkaan toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote
 • Asiakkaan motivointi terveyttä ja hyvinvointia edistävä omahoito
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa.
 • Perushoito ja huolenpito
 • Saattohoito
 • Lääkehoito
 • Ravitsemus
 • Apuvälineet ja teknologia hoitotyössä
 • Oma työhyvinvointi
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Valinnainen tutkinnon osa: Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä tai tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai 15 osp korkeakouluopinnoista.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp), mikäli sinulla ei ole peruskoulun jälkeisiä opintoja.

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen osaamisala tarkentuu Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osien suorittamisen aikana.

Lähihoitajan osaamisalavaihtoehdot Careeriassa ovat seuraavat:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena n. 2-4 päivänä viikossa klo 9.00-15:00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana. Opiskelijoitamme on esimerkiksi ollut vaihdossa Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Alankomaissa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

Opiskelu on päätoimista joten siihen on mahdollisuus saada erilaisia tukia TE-toimistosta, KELA:sta tai koulutusrahastosta riippuen sen hetkisestä tilanteestasi.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Soveltuvuuskokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1.1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Soveltuvuuskokeet järjestetään jatkuvan haun osalta Porvoon toimipisteessä 16.6.2020 (Huom! muuttunut päivämäärä). Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla.

Koulutuksen tiedot

06.08.2020 - 31.05.2023

Viimeinen hakupäivä 31.05.2020

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen