Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Puuttuuko sinulta työllistymistäsi edistävä osaamisala? Tule suorittamaan opintosi loppuun tai opiskele uusi osaamisala. Suoritettuasi näytöt voit työskennellä mm. vammaisten ryhmäkodeissa, kuntoutuspalveluissa, erityiskouluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, jos olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja mutta haluat vaihtaa osaamisalaa ja oppia uutta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jos sinulla on alan työpaikka ja teet töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Ota yhteyttä asiakasvastaavaan: Susan Helenius-Nieminen, p. 050 3816474, susan.helenius-nieminen@careeria.fi.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa:

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä:

 • asiakkaan voimavarat, tuen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet
 • ele- ja olemuskieli vuorovaikutustilanteissa
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot ja asiakkaan ohjaaminen
 • kommunikoinnin apuvälineet ja teknologia vuorovaikutuksen tukena
 • tulkkauspalvelun tarpeen arviointi ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • asiakkaan vaikutusmahdollisuudet oman elämänsä asioissa
 • rajoitustoimenpiteet
 • asiakkaan osallisuuden edistäminen hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • liikkuminen sekä aisti-, taide- ja kulttuurikokemukset toimintakykyä edistävinä menetelminä
 • asiakkaan rohkaiseminen kokeilemaan uusia asioita
 • asiakkaan ohjaaminen yhteiskuntaan osallistumisessa, aktiivisessa kansalaisuudessa ja omien oikeuksien toteuttamisessa

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä:

 • moniammatillinen verkostotyö
 • asiakassuunnitelma, raportointi ja kirjaaminen
 • asiakkaan lähiverkostossa toimiminen
 • eri-ikäisten ohjaaminen ja tukeminen yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä
 • apuvälineet ja niiden huolto
 • lääkehoito, aseptinen ja ergonominen työskentely
 • asiakkaan terveydentila, ravitsemus ja nestetasapaino
 • hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa ohjaaminen
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys, parisuhdeasiat ja seksuaalinen moninaisuus
 • mielenhyvinvointi, mielenterveyden riskit ja päihteidenkäyttö

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan verkko/monimuoto koulutuksena työssäoppimispainotteisesti. Lähiopetuspäiviä on n. 3 päivänä kuukaudessa klo 9.00-15.00. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä ja verkkoluentoja.


Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. 14.8.2020 Herttoniemen toimipisteessä järjestettävään valintahaastatteluun kutsutaan sähköpostitse.Valintahaastattelussa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomenkielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1 (katso Europassi-sivut). Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä.

Koulutuksen tiedot

09.09.2020 - 28.05.2021

Viimeinen hakupäivä 10.08.2020

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen