Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle. Tässä koulutuksessa osaamisalana vaihtoehtoina ovat Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala sekä Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille ja alasta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jos sinulla on alan työpaikka ja teet töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Ota yhteyttä asiakasvastaavaan: Susan Helenius-Nieminen, p. 050 3816474, susan.helenius-nieminen@careeria.fi.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koko tutkinto.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

 • Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • Työn suunnittelu ja yhteistyö työryhmän kanssa
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
 • Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen
 • Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen
 • Asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • Palveluista ja etuuksista tiedottaminen
 • Oma toimintakyky ja työturvallisuus
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

 • Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen
 • Omavalvonnan toteuttaminen
 • Ammatillinen vuorovaikutus
 • Asiakkaan toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote
 • Asiakkaan motivointi terveyttä ja hyvinvointia edistävä omahoito
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa.
 • Perushoito ja huolenpito
 • Saattohoito
 • Lääkehoito
 • Ravitsemus
 • Apuvälineet ja teknologia hoitotyössä
 • Oma työhyvinvointi
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Osaamisala, kaksi tutkinnon osaa Kotihoidossa toimiminen, 40 osp

 • Sosiaali- ja terveysalan säädökset, toimintaperiaatteet, * arvot ja eettiset periaatteet
 • Oman työn suunnittelu ja dokumentointi
 • Työn suunnittelu, toteutus ja arviointi kotona asuvan asiakkaan luona
 • Vuorovaikutus asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Alan työmenetelmät, -välineet ja materiaalit kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito ja kuntoutus
 • Sairaudet, positiivinen mielenterveys ja toipumisorientaatio
 • Virtuaalipalvelut ja etäohjaus
 • Lääkehoito ja saattohoito kotona
 • Palveluiden käytössä ohjaaminen
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

 • Omavalvonnan mukainen toiminta
 • Raportointi ja kirjaaminen ja asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvät havainnot
 • Asiakasturvallisuus
 • Työyhteisön asiakastietojärjestelmät ja sosiaali- ja terveysalan tietokannat
 • Asiakkaan elämänhistorian ja elinympäristön huomioiminen
 • Asiakkaan elämänlaadun ja omanarvontunnon tukeminen
 • Yhteistyö perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • Ikääntymisen vaikutukset kuulo- ja näkökykyyn sekä muistiin
 • Liikunta, ulkoilu ja kulttuuriset menetelmät hyvinvoinnin tukena
 • Rentouttavat työmenetelmät
 • Mielekkään elämän edistäminen
 • Oppiminen ja näyttö alan työpaikalla

TAI Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen

 • Sosiaali- ja terveysalan säädökset, toimintaperiaatteet, arvot ja eettiset periaatteet
 • oman työn suunnittelu ja dokumentointi
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työn suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa
 • vuorovaikutus asiakastilanteissa, selkokieli ja vaihtoehtoiset kommunikaatiot

Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä

 • omavalvontasuunnitelma ja tietoturva
 • oman työn suunnittelu ja verkostotyö
 • ehkäisevä ja kuntouttava työ eri toimintaympäristöissä
 • asiakkaan mielenhyvinvoinnin, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
 • kulttuuritietoinen toimiminen ja kriisien tunnistaminen
 • laadukas kirjaaminen
 • lääkehoito
 • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja päivittäisissä toiminnoissa ohjaaaminen
 • palveluiden käytössä ohjaaminen

Valinnainen tutkinnon osa: Kotona asumisen ja toimintakyvyn edistäminen 15 osp tai tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta tai 15 osp korkeakouluopinnoista.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan verkko/monimuoto koulutuksena. Lähiopetusta on n. 2-4 arkipäivänä kuukaudessa klo 9.00-15:00. Verkkoluennot toteutetaan 1-2 arki-iltana viikossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtäviä, projekteja työpaikoilla ja oppimista työpaikalla.


Koulutukseen hakeminen

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake. Perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla. Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Soveltuvuuskokeessa kartoitetaan soveltuvuutesi ja esteettömyytesi alalle sekä tarvittaessa suomen kielen taito. Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1.1. Koulutukseen valitun opiskelijan on sitouduttava kansalliseen rokotusohjelmaan. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla tehdään vuorotyötä. Soveltuvuuskokeet järjestetään Porvoossa Hevosenkengänkadun toimpisteessä ma 30.11.2020 klo 8.00.

Koulutuksen tiedot

18.01.2021 - 18.01.2023

Viimeinen hakupäivä 15.11.2020

Porvoo Hevosenkengänkatu 2

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen