Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasentaja oppisopimuskoulutus

Talotekniikan ammattitutkinto/ kylmäasentaja

Kylmäasentaja - talotekniikan perustutkinto

Suorittamalla Talotekniikan ammattitutkinnon kylmäasentaja osoittaa olevansa kylmäasennuksen ja –huollon kokenut ammattilainen. Tutkintoa suorittavalla pitää ennen koulutukseen tuloa olla kylmäalalle sopivat perustiedot ja -taidot sekä työkokemusta.

Kylmätekniikkaa on kaikkialla; suurkeittiöissä, sairaaloissa, elintarvikemyymälöissä, teollisuuden prosesseissa, elintarviketeollisuudessa, urheilupaikoissa, kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytyksessä, testilaboratorioissa, ATK-konesaleissa, kylmäkuljetuksissa jne. Eri kylmätekniikan osa-alueilla työ on hyvin erilaista. Joku huoltaa suurkeittiöiden pienkylmälaitteita ja toinen asentaa elintarviketehtaan ammoniakkikylmäjärjestelmää suurista teräsputkista.

Kylmäasentajan työ on monipuolista. Työ muodostuu kylmähuollosta, asentamisesta ja vian etsinnästä hyvin erilaisissa ympäristöissä. Sähkötekniikan ymmärtäminen ja sähköisten vikojen löytäminen on kylmäasentajalle arkipäivää. Kokeneen kylmäasentajan työhön voi kuulua myös päivystämistä.
Kenelle?

Talotekniikan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutus on tarkoitettu työkseen yli 3 kiloa kylmäainetta sisältäviä kylmälaitteita asentaville ja huoltaville henkilöille. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnon osat Kaikille yhteiset osat

Kylmäaineiden käsitteleminen

• lämpöoppi, kylmäprosessi, kylmäaineet, lainsäädäntö

Kylmälaitoksen sähkökomponenttien korjaaminen ja huoltaminen

• sähkövikojen paikannus mittaamalla, sähkökomponenttien vaihto, käyttöönottotarkastus, sähköinen määräaikaistarkastus

Talotekniikan ammattitutkinnon osaamisalat, joista valitaan yksi sen mukaan, mitä henkilö eniten työssään tekee, ovat:

• Kylmätilojen jäähdytyslaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• Liikkuvan kaluston kylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• Teollisten ammoniakkikylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

• Hiilidioksidikylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

Sisältönä näissä on oman alan kylmäjärjestelmän asentaminen ja käyttöönotto, huolto ja korjaaminen, elektroniset valvontajärjestelmät, välilliset järjestelmät


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetus on teoria- ja työsaliopetusta. Lähiopetusta on maksimissaan 21 päivää, mikä järjestetään 2-5 päivän jaksoissa. Lähiopetusjaksot ovat noin kuukauden välein. Opetusta ei ole touko-syyskuu välisenä aikana. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Mikäli sinulla on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, lähiopetusta on vähemmät ja opintoaikasi on lyhyempi. Jokainen opiskelija saa Careelialta (ent. Edupoli) Kylmätekniikan perusteet –kirjan. Lisäksi käytössä on muuta materiaalia.

Koulutuksen sisältö

  • kylmätekniikkaa 12 pv
  • kovajuottamista 2 pv
  • sähköopintoja 7 pv

Sähkön lähiopetukseen kuuluu myös työsaliharjoittelua ja etäopiskelua

Kaikki opiskelijat henkilökohtaistetaan eli opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen huomioidaan koulutuksen määrässä. Opiskelija osallistuu vain niiden päivien koulutukseen, jotka sovitaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa. Ennen oppisopimuksen alkamista tehdään opiskeluohjelma. Siinä on koulutuksen lähipäivien lukumäärä ja päivämääräkohtainen aikataulu koko koulutuksen ajalle. Suunnitelmassa on myös aikataulu tutkinnon osien suorittamiselle. Aikataulu ja suunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti, kun sinulla on tiedossa sopiva työpaikka. Hae koulutukseen vähintään 2 viikkoa ennen aloituspäivää. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti. Kylmä- tai lämpöpumppulaitteisiin liittyvää kylmä- ja sähköteknistä työtä tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa oppisopimuksen solmimiseksi.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä hyvää suomen kielen osaamista (vähintään B2).

Koulutuksen tiedot

14.09.2020 - 31.01.2022

Viimeinen hakupäivä 30.09.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen