Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmämestari

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Kylmämestarin koulutus on tarkoitettu kylmälaitosten suunnittelua, myyntiä ja projektinhoitoa työkseen tekeville. Moni siirtyy koulutuksen myötä asentajan työstä toimihenkilöksi.
Kenelle?

Hakijalla on hyvät tiedot kylmätekniikasta, tekniikan alan koulutusta, hyvät oppimisvalmiudet esim. matematiikan ja tietokoneen käytöstä. Kerro hakemuksessa opiskelu- ja työhistoriastasi.

Henkilö on kylmäalan työpaikassa, jossa on mahdollista suorittaa kylmämestarin tutkinto aidoissa työolosuhteissa. Tutkinto suoritetaan omissa työtehtävissä. Työnantajan sitoutuminen koulutukseen varmistetaan ennen opiskelijaksi hyväksymistä.


Koulutuksen sisältö

Kylmäteknisenä asiantuntijana toimiminen

 • Hyvä perustietämys kaupankylmästä, ilmastoinnin jäähdytyksestä ja teollisesta kylmästä sekä kuiva­ ja märkähöyrysteisistä ja ali­ ja ylikriittisistä sovelluksista
 • Turvaryhmä A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineet ja ammoniakki
 • Kylmäainelainsäädäntö ja SFS EN 378

Kylmälaitteiden tarjousten laadinta

 • Tarjouksen laadinta ja hinnoittelu

Kylmälaitteiden suunnittelu

 • Jäähdytysteho
 • Lämpöpumpun, vedenjäähdyttimen, vakiokoneikon ja rinnankytketyn koneikon valinta
 • Kompressorien, lamellilämmönsiirtimien ja putkistovarusteiden valinta
 • Putkimitoitus
 • Putkikaaviot

Kylmäjärjestelmän projektinhoito (valinnainen)

 • Projektisuunnitelma
 • Projektin toteutus
 • Esimiestyöskentely
 • Painelaitelainsäädäntö ja käytönvalvonta
 • Käyttöohjeet
 • Luovutusasiakirjat

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voi myös valita syvällisemmin suunnitteluun suuntautuneen tutkinnon osan. Nämä opetellaan työpaikalla, eikä niihin liity lähiopetusta.

 • Kaupankylmän kylmäsuunnittelu (CO2-boosterikoneikot)
 • Ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäsuunnittelu (vedenjäähdyttimet)
 • Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu (ammoniakkilaitokset)
 • Kylmäjärjestelmän sähkötyöt ja sähkösuunnittelu

Käytännön toteutus

Lähiopetus tapahtuu 1,5 vuoden aikana. Aloitusjakso 6.-7.2.2020. Näyttöjä voi antaa vielä syyskaudella 2021. Lähiopetusta on noin 2 päivää kuukaudessa (ei kesä-heinäkuussa). Koulutusaika 6.2.2020-31.12.2021. Opetus tapahtuu Vantaan Tikkurilassa, jonne on hyvät liikenneyhteydet myös junalla ja lentokoneella.

Lähiopetuspäiviä on noin 20 pv. Koulutuksen pääpaino on kylmäjärjestelmien suunnittelussa, joiden opiskelu aloitetaan heti opintojen alussa. Lähiopetuksen määrässä huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen.


Koulutukseen hakeminen

Haku päättyy 7.1.2020. Viikolla 2 hakijat kutsutaan sähköpostilla pääsykokeisiin ja henkilökohtaiseen haastatteluun, jotka järjestetään 16.1.2020. Tikkurilassa osoitteessa Virnatie 5 luokka Mainio 3. kerros. Koulutukseen valitaan noin 20 henkilöä, joilla on edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Täytä hakulomake Careerian internet-sivuilla.

Kerro hakemuksessasi perustelut kohdassa, miksi haluat koulutukseen, työnkuvastasi, työpaikkasi sekä yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa työpaikalta. Soitamme työpaikoille ennen pääsykokeita varmistaaksemme, että tutkinnon suorittaminen on mahdollista työpaikallasi.

Toimita Careeriaan sähköpostitse välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen aiemmat kylmätekniikan opintojen todistukset sekä todistukset tekniikan tai johtamisen opinnoista osoitteeseen:

kristiina.eerola@careeria.fi

Rahoitus

Kylmämestariopinnot suoritetaan oppisopimuksella, jolloin koulutus on opiskelijalle maksutonta materiaalihankintoja lukuunottamatta. Ne, jotka eivät vielä koulutuksen alussa tee työkseen kylmämestarin töitä vaan ovat koulutuksen myötä siirtymässä kylmäasentajan työstä toimistotyöhön, suorittavat koulutuksen oppilaitoksen omalla valtionosuusrahoituksella. Tällöin opiskelijalle lähetettävä opiskelumaksu on 600 €. Opiskelumaksu laskutetaan opiskelijalta kahdessa erässä.

Koulutuksen tiedot

06.02.2020 - 31.12.2021

Viimeinen hakupäivä 08.01.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen