Kylmäasentaja - talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinnon kylmäasennuksen osaamisala sopii henkilöille, jotka ovat uusia kylmäalalla, henkilön työnkuva on suppea tai aiempaa työkokemusta yli 3 kg kylmäasennus- ja huoltotöistä on vähäisesti.

Kylmätekniikkaa on kaikkialla; suurkeittiöissä, sairaaloissa, elintarvikemyymälöissä, teollisuuden prosesseissa, elintarviketeollisuudessa, urheilupaikoissa, kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytyksessä, testilaboratorioissa, ATK-konesaleissa, kylmäkuljetuksissa jne. Eri kylmätekniikan osa-alueilla työ on hyvin erilaista. Joku huoltaa suurkeittiöiden pienkylmälaitteita ja toinen asentaa elintarviketehtaan ammoniakkikylmäjärjestelmää suurista teräsputkista.

Kylmäasentajan työ on monipuolista. Työ muodostuu kylmähuollosta, asentamisesta ja vian etsinnästä hyvin erilaisissa ympäristöissä. Sähkötekniikan ymmärtäminen ja sähköisten vikojen löytäminen on kylmäasentajalle arkipäivää.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kylmäasentajan työtä tekevälle. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistavaa koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkinnon osat

Kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen

• kovajuottaminen, öljyn kulku putkistossa, putkikaavioiden ymmärtäminen

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen

• painekoe, tiiveyskoe, tyhjiöinti, kylmäainetäyttö, kylmäkomponentit ja niiden säätäminen

Kylmälaitteiden huoltaminen

• määräaikaishuolto, kompressorin öljyn vaihto

Taloteknisten komponenttien sähköistys

• sähköasennus, komponentin vaihto, käyttöönottotarkastus

Kylmätekninen eristäminen

• putken, putkihaarojen ja kylmäkomponenttien solukumieristäminen

Kylmäaineiden käsitteleminen, Talotekniikan ammattitutkinnon osa

• lämpöoppi, kylmäprosessi, kylmäaineet, lainsäädäntö

LVI-huoltopalveluiden tuottaminen


Käytännön toteutus


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti, kun sinulla on tiedossa sopiva työpaikka. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti. Kylmä- tai lämpöpumppulaitteisiin liittyvää kylmä- ja sähköteknistä työtä tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa oppisopimuksen solmimiseksi. Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä sekä hyvää suomen kielen osaamista (vähintään B2).

Yhteydenotot kristiina.eerola@careeria.fi, 0400 360 737

Koulutuksen tiedot

22.09.2020 - 30.06.2022

Viimeinen hakupäivä 30.10.2020

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen