ICT-asentaja, päiväkoulutus

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Ict

Tietotekniikkaa on nyky-yhteiskunnassa kaikkialla ja toimiva tietoliikenne on sille elinehto. Se luo kysyntää alan ammattilaisille nyt ja tulevaisuudessa. Alan työllisyysnäkymät ovatkin pitkällä aikavälillä hyvät.

Jos tietokoneet ja muut kodin elektroniikkalaitteet ovat sinun juttusi, tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi. Koulutuksessa syvennät ja laajennat ICT-alalla tarvittavaa osaamista sekä suoritat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä ICT-asentajana asentaen, korjaten ja huoltaen tietokoneita, niiden oheislaitteita, lähiverkkoja tai erilaisia kodin elektroniikalaitteita. Työt sisältävät myös ohjelmistojen asentamista ja päivittämistä. ICT-asentajan työnkuvaan voi kuulua erilaisia tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennus- ja kunnossapitotöitä. Myös palvelinjärjestelmien asennus ja käyttöönotto kuuluu ICT-asentajan työtehtäviin.
Kenelle?

ICT-alasta kiinnostuneille sekä oppisopimuksena henkilöille, jotka jo työskentelevät ICT-alan yrityksissä tai vastaavissa alan tehtävissä vailla perustutkintoa.

Koulutus voi toteutua oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on jo alan työpaikka mutta olet vailla alan tutkintoa. Keskustele oppisopimuksesta työnantajasi kanssa. Lue lisää https://careeria.fi/tyoelamalle/oppisopimuskoulutus/

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Lue lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html


Koulutuksen sisältö

Koulutus on Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista aihepiireistä:

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät (mm. elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet, työvälineohjelmien käyttö, pätevyydet (työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuus SFS 6002, hätäensiapu, tulityökortti))
  • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset (mm. työaseman käyttöönotto, tietoliikenteen perusteet, lähiverkkotekniikka ja sulautetut järjestelmät)
  • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt (mm. palvelinasennukset ja virtualisoinnit. Projektityöskentelyn periaatteet)
  • Kodin elektroniikka ja asennukset (mm. asennus ja käytönopastus)
  • Huoltopalvelut (mm. asiakaspalvelu, huollon kustannusarvion laatiminen, korjaustoimenpiteet)
  • Yhteiset tutkinnon osat

Käytännön toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua, käytäntöpainotteisena lähiopiskeluna oppilaitoksessa sekä oppimisena työpaikoilla.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan hakemuksen perusteella. Valinnoista ilmoitetaan viikolla 31.

Kiinnostaako tietokoneiden ja tietokonelaitteistojen kanssa työskentely?

Tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi!

Koulutuksen tiedot

08.08.2019 - 31.05.2022

Viimeinen hakupäivä 01.08.2019

Porvoo Perämiehentie 6

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen