IT-tukihenkilö, päiväkoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto uudistuu. It-tukihenkilö vastaa datanomin koulutusta.

Tietotekniikkaa on nyky-yhteiskunnassa kaikkialla ja toimiva tietoliikenne on sille elinehto. Se luo kysyntää alan ammattilaisille. Alan työllisyysnäkymät ovatkin pitkällä aikavälillä hyvät (lähde: ammattinetti.fi).

Jos tietokoneet ovat sinun juttusi, tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi. Koulutuksessa syvennät ja laajennat ICT-alalla tarvittavaa osaamista sekä suoritat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2020 ja tämä koulutus menee uusien perusteiden mukaisesti. Vanha tutkinto on Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi.
Kenelle?

Koulutus soveltuu niin ammatin vaihtajille kuin ICT-alan kokemusta omaaville henkilöille ja sen voi aloittaa monelta eri koulutuspohjalta. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti vähintään 20 vuotta täyttäneitä hakijoita. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista tutkinnon osista::

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp (sisältää työssäoppimisen)
  • Järjestelmätuessa toimiminen 45 osp
  • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen, Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, oppimistehtävistä ja aitojen, työssä tehtyjen tehtäväkokonaisuuksien dokumentoinnista.

Koulutuksessa ei käytetä oppikirjoja. Koulutusmateriaali on verkko-oppimisympäristössä.

Päiväkoulutuksessa lähiopetusta kolmena päivänä viikossa (pääsääntöisesti ti, to ja pe) klo 8.30 – 15.30. Koulutukseen sisältyy mahdollisuuksien mukaan työssäoppimista.

Koulutus alkaa orientaatiojaksolla 16.11.2020 - 29.1.2021.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 15 kuukautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelalta.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelut järjestetään 26.10. Hevosenkengänkadun toimipisteessä Porvoossa.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä.

Ovatko tietokoneet sinun juttusi?

Tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi!

Koulutuksen tiedot

16.11.2020 - 14.01.2022

Viimeinen hakupäivä 18.10.2020

Porvoo Aleksanterinkatu 20

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen