IT-tukihenkilö, iltakoulutus - 11.1.2021 - Porvoo

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto uudistuu. It-tukihenkilö vastaa datanomin koulutusta.

IT-tukihenkilö hallitsee yrityksen palvelinjärjestelmien ylläpidon sekä tietoteknisten ongelmien ratkaisemisen hyödyntäen erilaisia etäyhteyksiä ja diagnostiikkaohjelmia.

Osaat ylläpitää ja konfiguroida lähiverkkoja sekä wlaneja. IT-tukihenkilön koulutuksessa opit myös erilaisia asennustapoja sekä asennusten automatisointeja sekä sarja-asennuksia. Hallitset myös järjestelmien konfiguroinnin sekä ongelmatilanteista selviytymisen. Osaat opastaa sekä ratkoa käyttäjien teknisissä ongelmissa ja pystyt ratkomaan myös oheislaitteisiin liittyviä tilanteita.

IT-tukihenkilönä voit työskennellä esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • IT-tuen työtehtävissä
 • järjestelmäasiantuntijana
 • käyttäjien kouluttajana
 • teknisenä myyjänä
 • suunnittelijana
 • yrittäjänä

Jos tietokoneet ovat sinun juttusi, tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi. Koulutuksessa syvennät ja laajennat ICT-alalla tarvittavaa osaamista sekä suoritat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Huom! Tutkinnon perusteet uudistuivat 1.8.2020 ja tämä koulutus menee uusien perusteiden mukaisesti. Vanha tutkinto on Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi.
Kenelle?

IT-tukihenkilön koulutus soveltuu niin ammatin vaihtajille kuin ICT-alan kokemusta omaaville henkilöille ja sen voi aloittaa monelta eri koulutuspohjalta. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti vähintään 20 vuotta täyttäneitä hakijoita. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1.


Koulutuksen sisältö

IT-tukihenkilön koulutus on tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista tutkinnon osista::

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen 45 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon kuuluu myös kaikille yhteisiä tutkinnon osia:

 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen, Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Käytännön toteutus

IT-tukihenkilön koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, oppimistehtävistä ja aitojen, työssä tehtyjen tehtäväkokonaisuuksien dokumentoinnista.

Iltakoulutuksessa on lähiopetusta kahtena iltana viikossa (pääsääntöisesti ma ja ke) klo 17.30 – 20.30.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 15 kuukautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelalta.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelut järjestetään 14.12.2020 Hevosenkengänkadun toimipisteessä Porvoossa.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä.

Ovatko tietokoneet sinun juttusi?

Tule opiskelemaan IT-tukihenkilöksi!

Koulutuksen tiedot

11.01.2021 - 14.04.2022

Viimeinen hakupäivä 30.11.2020

Porvoo Aleksanterinkatu 20

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen