Ohjelmistokehittäjä, etä- ja monimuotokoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä

Edupoli koulutukset

Uusien ohjelmointitekniikoiden osaajille on nykyisin paljon töitä! Ohjelmistokehittäjistä on tällä hetkellä jopa pulaa Suomessa. Careeriassa voit opiskella moderneja aiheita ja tekniikoita, kuten: Python, React, C#, Azure, SQL, NoSQL, HTML, CSS, RPA, Unity, tekoälyn ja robotiikan perusteet, agile-menetelmät, Scrum, jne. Ohjelmoinnissa käytetään Visual Studio Codea sekä Visual Studiota.

Jos ohjelmointi kiinnostaa, tule opiskelemaan ohjelmistokehittäjäksi! Koulutus alkaa ohjelmoinnin ja www-sivustojen perusteilla. Ensimmäisen lukukauden päätteeksi julkaiset itse koodaamasi tietokantasovelluksen julkisen verkon Azure-pilvipalveluun! Tämän jälkeen syvennät ja laajennat osaamistasi haluamaasi suuntaan: Full Stack Developer, Mobile Application Developer, IoT-kehittäjä taikka pelikehittäjä.

Koulutuksen aikana suoritat Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Opiskeltujen aiheiden osaaminen osoitetaan näytöissä sitä mukaa, kun opinnot etenevät. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto uudistuu 1.8.2020 ja tämä koulutus toteutetaan uusien perusteiden mukaisesti. Tutkintonimike on ohjelmistokehittäjä (aikaisemmin oli datanomi).

Ohjelmistokehittäjä osaa laatia asiakasvaatimusten perusteella toteuttavan ohjelmiston suunnitelman sekä dokumentoi sen. Hän toimii esimerkiksi Scrum-kehitystiimin jäsenenä ja toteuttaa ohjelmiston jollakin nykyaikaisella ohjelmointivälineellä ja ottaa ohjelmiston käyttöön. Hän suunnittelee myös ohjelmiston testitapauksia, testaa ohjelmiston sekä laatii käyttöohjeet kirjallisena ja/tai mikrovideoiden muodossa.
Kenelle?

Koulutus soveltuu niin ammatin vaihtajille kuin ICT-alan kokemusta omaaville henkilöille ja sen voi aloittaa monelta eri koulutuspohjalta. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti vähintään 20 vuotta täyttäneitä hakijoita. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
  • Ohjelmointi, 45 osp
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Lisäksi valitaan 30 osp näistä tutkinnonosista:

  • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
  • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
  • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
  • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Tutkintoon kuuluu myös kaikille yhteisiä tutkinnonosia:

  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontietteellinen osaaminen, Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, oppimistehtävistä ja aidoissa työtehtävissä tehtyjen tehtäväkokonaisuuksien suorittamisesta, sekä harjoittelusta erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Mikäli et pääse paikan päälle Porvooseen, voit opiskella kaiken etänä verkon kautta. Verkon kautta opiskeleville järjestetään lisäksi säännöllisiä verkkotapaamisia, joiden yhteydessä käsitellään opiskeltavia aiheita opiskelijalähtöisesti.

Koulutuksessa ei käytetä oppikirjoja. Koulutusmateriaalit ovat saatavilla sähköisesti verkko-oppimisympäristössämme. Materiaaleihin kuuluu mm. suomenkielisiä opetusvideoita ja kirjallisia ohjeita ja oppaita tehtävien tekemiseen.

Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä päivänä viikossa (pääsääntöisesti to tai pe) klo 9:00 – 15:30. Koulutukseen sisältyy mahdollisuuksien mukaan työssäoppimista ICT-alan erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 2-2,5 vuotta. Aikaisempi osaaminen voi nopeuttaa valmistumista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelalta.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä.

Onko koodaus sinun tulevaisuuden ammattisi?

Tule opiskelemaan ohjelmistokehittäjäksi!

Koulutuksen tiedot

18.01.2021 - 31.05.2023

Viimeinen hakupäivä 30.11.2020

verkko

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen