Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala

Palvelulogistiikan ammattitutkinto antaa oleellisten varastotöiden edellyttämän ammattitaidon ja mahdollistaa kehittymisen alan laaja-alaiseksi osaajaksi. Opit hyödyntämään varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita sekä ottamaan varastoinnin huomioon osana tilaus-toimitusketjua.
Kenelle?

Koulutus on sinulle, joka toimit varasto- tai terminaaliympäristössä. Koulutuksen aikana parannat tietotaitoasi ja osaamistasi niin yksittäisten varastotoimintojen kuin koko tilaus-toimitusketjun eri osa-alueilta. Saat lisää ymmärrystä varastoinnin eri kustannustekijöistä sekä niiden vaikutuksesta koko toimitusketjuun.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla kahdesta) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla yhdestä).

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tässä tutkinnonsuorituksessa voit suorittaa tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan.

Pakolliset tutkinnon osat (70 osp)

  • Toimitusprosessin toteuttaminen 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)

  • Huolinta 40 osp
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu 40 osp
  • Logistisen jakelupalvelun tuottaminen 40 osp
  • Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen 40 osp
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 osp
  • Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen 40 osp
  • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp ( Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 40 osaamispisteen laajuisesti.)

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittanut osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Valinnaisilla tutkinnon osilla voi erikoistua palvelulogistisiin erityistehtäviin.


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä luentoja ja oppimistehtäviä sekä ohjattua etäopiskelua, joka tapahtuu Careerian sähköisen oppimisympäristön Moodlen kautta.

Ensisijaisesti opiskelupaikkana on Careeria Vantaan toimipiste (Virnatie 5, Tikkurila). Lähiopinto- ja ohjauspäiviä on noin 9-11 riippuen siitä, millaisia valinnaisia osia opintoihisi valitset. Korttikoulutukset lisäävät päivien määrään tarpeesi mukaisesti. Lähipäivät pidetään arkisin klo 9.00 - 15.00 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa riippuen opiskeluajastasi. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan koulutussopimuspaikkaa.

Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta sähköisestä materiaalista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus ja kesto.

Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opintojen päättyessä saat suoritetuista Palvelulogistiikan ammattitutkinnosta tutkintotodistuksen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinun on mahdollista hakea koulutusrahastosta 400€ suuruista stipendiä, joka on veroton kertakorvaus. Lisätietoja tästä https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan vain nettisivujemme kautta. Hakemuksen lähetettyäsi kutsumme sinut muutaman viikon sisällä haastatteluun. Huomioithan, että otamme yhteyttä hakijoihin vain sähköpostitse tai puhelimitse.

Koulutuksen tiedot

20.01.2020 - 31.08.2020

Viimeinen hakupäivä 13.01.2020

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen