Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala

Haluatko kehittyä palvelulogistiikan vankaksi ammattilaiseksi? Tässä on tutkinto sinulle, joka työskentelet ostajana, logistiikkakoordinaattorina, liikenteenhoitajana tai muussa kuljetus- ja varastoalan tehtävässä ja haluat kehittää ammatillista osaamistasi uudelle tasolle. Koulutuksessa perehdyt valitsemasi osaamisalan mukaisesti tilaus- ja toimitusprosessien hoitamiseen tai varastyön tekemiseen ja suunnitteluun, asiakastyöhön ja jakelupalvelun tuottamiseen.
Kenelle?

Palvelulogistiikan ammattitutkinto sopii henkilölle, joka työskentelee esim. ostajana, logistiikkakoordinaattorina, liikenteenhoitajana tai muussa kuljetus- ja varastoalan tehtävässä ja haluaa kehittää ammatillista osaamista uudelle tasolle. Koulutus sopii myös operatiivisen tason esimiehille. Koulutuksessa perehdytään valitusta osaamisalasta riippuen tilaus- ja toimitusprosessien hoitamiseen, asiakastyöhön ja jakelupalvelun tuottamiseen tai varastotyön tekemiseen ja suunnitteluun.


Koulutuksen sisältö

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tässä tutkinnonsuorituksessa voit suorittaa tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan.

Pakollinen tutkinnon osa (70 osp):

  • Toimitusprosessin toteuttaminen 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp), valitaan kaksi:

  • Huolinta 40 osp
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu 40 osp
  • Logistisen jakelupalvelun tuottaminen 40 osp
  • Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen 40 osp
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 osp
  • Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen 40 osp

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina hyödyntäen Careerian digitaalista oppimisympäristöä sekä digitaalisia ratkaisuja oppimisen tukena.

Koulutus sisältää sekä yksilötehtäviä että ryhmätyöskentelyä sähköisen oppimisympäristön kautta. Oppikirjoja ei käytetä. Oppimateriaali koostuu koulun jakamasta verkkomateriaalista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman pohjalta määritellään koulutuksen laajuus ja kesto. Tutkinnon suoritat omassa työympäristössäsi ja omissa työtehtävissäsi.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksella tai todistusten perusteella. Lisäksi sinulla pitää olla alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Hae koulutukseen https://careeria.fi/hakijalle/koulutusalat/auto--ja-logistiikka-ala/palvelulogistiikan-ammattitutkinto/ löytyvällä hakulomakkeella.

Koulutuksen tiedot

07.03.2022 - 30.09.2022

Viimeinen hakupäivä 31.01.2022

verkkototeutus

omaehtoinen koulutus

Opiskelumaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen