Hitsaaja

Oletko kiinnostunut metallialasta? Hitsaavan konepajateollisuuden ammattilaisena olet mukana valmistamassa esimerkiksi laivoja, rakennusten teräsrunkoja, öljynporauslauttoja, öljynjalostamoja, siltoja ja voimalaitoksia. Tehtäviisi kuuluvat erilaisten teräs- ja levyrakenteiden sekä putkistojen ja paineastioiden hitsaukset. Kone- ja metallialalla työskentelee lisäksi koneistajia, koneenasentajia, kunnossapitoasentajia, muotinvalmistajia, pneumatiikan ja hydrauliikan ammattilaisia jne. Ala tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kädentaitoja kuin tietoteknisiäkin taitoja CNC-koneistamisen, 3D-tulostamisen ja muiden käden- sekä ohjelmointitaitoja edellyttävien työtehtävien myötä.
Kenelle?

Koulutukseen otetaan alan perustutkinnon suorittaneita ammattialalle soveltuvia henkilöitä, joilla ei ole terveydellisiä esteitä (tutkinnon suorituksen edellytyksenä on jakso alan tehtävissä aidossa työympäristössä). Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä, vähintään tasoa B2.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tavoitteena on suorittaa tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala. Voit tulla myös täydentämään jo aiemmin suorittamaasi osatutkintoa tai suorittaa vain osan tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540520.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta ja työpaikalla oppimisesta. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta. Tämän jakson aikana pystyy parhaiten suorittamaan tutkinnon valinnaisia osia.

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti ja kesto voi vaihdella. henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Keskimääräinen kesto on ½ – 1 vuotta.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan näiden Careerian kotisivujen kautta.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelun perusteella tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijalle kuukauden sisällä haastattelusta. Kirjallinen tieto valintapäätöksestä lähetetään postitse.

Koulutuksen tiedot

10.02.2020 - 31.03.2021

Viimeinen hakupäivä 13.01.2020

Porvoo Perämiehentie 6

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 450 EUR

   Print

Hae koulutukseen