Uusia näkökulmia ja työkaluja ketterään kehittämiseen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kehittämällä uusia palveluja ja elämyksellisyyttä varmistat paikkasi kehityksen kärjessä! Hae uutta potkua toimintaan kehittämällä osaamistasi mm. tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa tai brändin rakentamisessa. Tule kehittämään omaa organisaatiotasi innovatiivisessa joukossa ja verkostoidu muiden kehittäjien kanssa. Hae koulutukseen nyt ja vahvista osaamistasi oman alasi innovatiivisena toimijana!

Koulutus alkaa keväällä 2020.
Kenelle?

Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä toimintaympäristö haastaa kehittämään, monipuolistamaan ja uudistamaan tarjontaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Careerian suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin organisaation tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille, tai uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille.


Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen juuri sinun työssäsi. Lähtökohtana on oman organisaation toiminnan kehittäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Hakeutujan on mahdollisuus hakea oppisopimusrahoitusta. Ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon ja kysy oppisopimuspaikkaa.


Käytännön toteutus

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, valmennuspäivät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Tuotekehitystyön asiantuntijoiden avulla kehität osaamistasi ja ryhmässä tuette toisianne kehittämisponnistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. kehittämistöitä eteenpäin. Vastuukouluttaja valmentaa ja tukee sinua koko opintojen ajan kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelet oppisopimuksella, joka on joustava ja käytännönläheinen tapa kehittää osaamista omassa työssä. Opit ja hyödyt saat käyttöösi heti!

Opintojen sisältöjä ovat mm.

Palvelumuotoilu, digitalisaatio tuotekehitystyössä, projektinhallinta, asiakaskokemuksen johtaminen, tuotteistaminen ja palvelupolut.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan työtehtävien ja haastattelujen perusteella.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Verkko

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen